Entech

Difference for Greater Value

แสดงทั้งหมด »

 • ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ เทคโนโลยีการป้องกันภัยจากโดรน ”

  เนื่องด้วยการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นไปในการดำเนินการเฉพาะในระดับพื้นดิน เช่น กล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออก โดยที่การรักษาความปลอดภัยในมุมสูงนั้น ไม่มีการดำเนินการเลยในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

 • เรียนเชิญร่วมงานสัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “นวัตกรรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ทันสมัย”

  บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
  นวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศที่ทันสมัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ และผู้ที่สนใจในการนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จึงมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • หัวข้อ”Microwave Technology: นวัตกรรมการตรวจวัดความชื้นในวัตถุดิบแบบรวดเร็ว ต่อเนื่อง (Real-time) และไม่ทําลายตัวอย่าง”

  ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์สามารถทำอะไรหลาย ๆ อย่างได้อย่างรวดเร็ว การตรวจวัดความชื้นในวัตถุดิบหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก็เช่นกัน ปัจจุบันมีการนำ Microwave-Technology มาประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดความชื้นในตัวอย่าง ทำให้สามารถตรวจวัดความชื้นได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง (Real-time) ด้วยเทคนิค Microwave-Technology เพียงระยะเวลาไม่กี่วินาทีท่านสามารถทราบค่าความชื้นได้

แสดงทั้งหมด »

แสดงทั้งหมด »

smart-probe_Banner

Title : The Testo Smart Probes.

Description : Your smartphone is the remote control and ther measurement data centre.