กล้องตรวจวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดของเสียงแบบพกพารุ่น Mikado แบรนด์ GFAI

กล้องตรวจวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดของเสียงแบบพกพารุ่น Mikado แบรนด์ GFAI

กล้องตรวจวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดของเสียงแบบพกพา
รุ่น Mikado แบรนด์ GFAI

Mikado เป็นระบบกล้องตรวจวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดเสียงแบบใหม่สำหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านเสียงและการสั่นสะเทือน เป็นอุปกรณ์แบบมือถือและไร้สายสามารถใช้งานได้ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนด้วยสัญญาณเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mikado เป็นอุปกรณ์แบบมือถือที่รวมการตรวจหาเสียงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในเครื่องเดียว มาพร้อมกับส่วนประกอบที่สำคัญของการวัดทางด้านเสียง แหล่งกำเนิดเสียงจะถูกระบุและวิเคราะห์อย่างทันที โดยฟังก์ชันทั้งหมดทำงานได้อย่างอิสระผ่านแบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนได้ และ Surface Pro tablet

คุณสมบัติ กล้องตรวจวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดของเสียงแบบพกพา
• กล้องตรวจวัดและวิคราะห์หาแหล่งกำเนิดเสียงในเครื่องเดียว
• 96 ไมโครโฟน (digital MEMS)
• ขนาดกะทัดรัด : 45 x 35 x 15 เซนติเมตร
• ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเอง 100 % ใช้แบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนได้ (สามารถใช้ได้ทั่วโลก)
• ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่จะวัดได้อย่างสมบูรณ์
• NoiseImage Mobile – ซอฟแวร์แสดงภาพแหล่งกำเนิดเสียงผ่านสมาร์ทโฟน
• ใช้ได้ทั้งแบบมือถือหรือใช้กับขาตั้ง
• ใช้งานได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญ

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณพีรดา  โทร.02-779-8888 ต่อ 340 หรือ Line ID : @entech