การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดปริมาตรการไหลของอากาศ Testo 420

การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดปริมาตรการไหลของอากาศ Testo 420

การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดปริมาตรการไหลของอากาศ Testo 420
1
งานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อให้ระบบมีการทำงานที่ดีอยู่เสมอ ซึ่ง testo 420 เครื่องวัดปริมาตรการไหลของอากาศ เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์การวัดประสิทธิภาพของระบบด้วยการวัดปริมาตรการไหลของอากาศทั้งบริเวณทางเข้าและทางออกของช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ ทำให้ได้ค่าการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ เนื่องจาก testo 420 ใช้หลักการวัดที่คล้ายกับอุปกรณ์ Pitot tube โดยค่าปริมาตรการไหลของอากาศถูกคำนวณมาจากค่าการวัดความดันต่าง ซึ่งมีจุดการวัดถึง 16 จุด นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า straightener ที่ช่วยบังคับทิศทางลม ทำให้ลมที่ปั่นป่วนสงบลง ค่าการวัดที่ได้จึงมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

11 ข้อดีของเครื่องมือวัดปริมาตรการไหลของอากาศ testo 420

– น้ำหนักเบา
– ใช้งานง่าย ตัวปุ่มกดมีความชัดเจน
– มีอุปกรณ์ Flow straightener บังคับทิศทางลม ทำให้ค่าการวัดมีความแม่นยำ
– อ่านค่าได้ง่าย หน้าจอขนาดใหญ่ สามารถปรับเอียงหน้าจอได้
– สามารถใช้งานร่วมกับแอพลิเคชั่น ดูค่าการวัดผ่านสมาร์ทโฟนได้

testo 420 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆได้อย่างหลากหลาย ได้แก่

การวัดปริมาตรการไหลของอากาศภายในอาคาร สำนักงาน 
อย่างเช่นกรณีที่ภายในห้องหรืออาคารมีความเข้มข้นของก๊าซ CO2 สูงทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้า และการเจ็บป่วยกับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในได้
ดังนั้น ภายในอาคารต้องมีการแลกเปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์อย่างเพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN 13779 ทางวิศวกรที่ดูแลต้องมีการตรวจสอบปริมาตรการไหลของอากาศทั้งหมดของระบบ HVAC อยู่เสมอ
1
ห้องปฏิบัติการ และห้องคลีนรูม

ในห้องปฏิบัติการและห้องคลีนรูม รวมถึงการผลิตอาหาร เรื่องสุขอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นในพื้นที่ดังกล่าวต้องมีระบบ HVAC ที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เช่น มาตรฐาน EN ISO 14644  ระดับความบริสุทธิ์ของอากาศโดยรอบห้องคลีนรูม ที่ต้องดูแลอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศอย่างเคร่งครัด จำเป็นต้องมีการตรวจสอบระบบ HVAC โดยทำการวัดปริมาตรการไหลของอากาศทั้งหมดที่บริเวณช่องระบายอากาศหรือภายในท่ออย่างสม่ำเสมอ

1
พื้นที่จัดเก็บและอุปกรณ์ในการผลิต
พื้นที่ในอาคารที่ต้องมีการผลิต เช่น อาหาร ยาสูบ กระดาษ สิ่งทอ หรือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ จำเป็นที่ต้องดูแลทั้งสุขภาพของพนักงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน เป็นเหตุผลที่ต้องดูแลระบบ HVAC อย่างเข้มงวด ปัจจัยที่สำคัญคืออัตราการแลกเปลี่ยนอากาศให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของระบบ HVAC อย่างสม่ำเสมอ

1
การวัดความเร็วลมในท่อโดยใช้ Pitot tube

testo 420 สามารถวัดความเร็วลมในท่อได้ โดยใช้งานร่วมกับ Pitot tube เนื่องจากเครื่อง testo 420 สามารถถอดออกจากอุปกรณ์ Hood ได้ และสามารถที่จะตั้งค่าการวัดได้อย่างเหมาะสม และสามารถแสดงค่าปริมาตรการไหลของอากาศได้ทันทีเพียงแค่ใส่รูปทรงและขนาดของท่อ

1
วัดค่าความดันที่ตัวกรอง
บริเวณตัวกรองอากาศต้องทำการตรวจสอบความแตกต่างของความดันอยู่เสมอ บริษัทผู้ผลิตตัวกรองจะระบุว่าต้องไม่เกินค่าความดันสูงสุด
หากปล่อยไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนตัวกรองอาจทำให้ตัวกรองฉีกขาดและปล่อยให้อนุภาคผ่านเข้าไปยังตัวกรองชั้นถัดไปได้ ดังนั้น สามารถใช้ testo 420 ในการวัดค่าความดันต่างของตัวกรอง หากมีค่าที่มากเกินไป แสดงว่าตัวกรองมีการปนเปื้อนและต้องเปลี่ยนตัวกรองใหม

หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพณิชรัตน์  โทร. 092-282-3339