กิจกรรมพี่พบน้อง – งานเลี้ยงปีใหม่ 2019

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม กิจกรรมพี่พบน้อง – งานเลี้ยงปีใหม่ 2019
11 11
11 11

Related Searches:

พร้อมแล้วหรือยังกับวัคซีน COVID-19? ด้วยเทคโนโลยีในการติดตามการตรวจวัดค่าอุณหภูมิจาก Testo

ด้วยสถานการณ์ Covid 19 จำเป็นต้องตรวจสอบอุณหภูมิอย่างแม่นยำโดยเครื่องมือสำหรับบันทึกค่าอุณหภูมิในระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ testo สำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิที่แตกต่างกันในการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าที่ต้องระวังเรื่องสภาวะแวดล้อม

หลักการทำงานของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter)

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) เป็นชนิดหนึ่งของเครื่องวัดความเร็วที่สามารถวัดความเร็วของของเหลวหรือแก๊สด้วยคลื่นอัลตราโซนิก เพื่อคำนวณเป็นอัตราการไหลได้

การหาค่า Volatile fatty acids (VFA) สำหรับการผลิต BIOGAS

การหาค่า Volatile fatty acids (VFA) สำหรับการผลิต BIOGAS ด้วยเครื่องไตเตรทอัตโนมัติรุ่น TitroLine® 5000 จากประเทศเยอรมนี

New Product!! กล้องวงจรปิดชนิดป้องกันการระเบิด H5A แบรนด์ Avigilon

ใช้งานการตรวจตราควบคุมกระบวนการ ในพื้นที่ที่มีก๊าซหรือฝุ่นไวไฟที่เสี่ยงต่อการระเบิด เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตก๊าซอุตสาหกรรมทางทะเล โรงงานผลิตอาหาร