งานเปิดศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวนและขยะ

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดในงาน “งานเปิดศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวนและขยะ”
ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

พลังงานชีวมวน_1 11 พลังงานชีวมวน_2 พลังงานชีวมวน_3
11 11

Related Searches:

ขอแนะนำ กล้องตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ VOCs รุ่น EyeCGas CO ผลิตภัณฑ์ Opgal

EyeCGas CO ช่วยตรวจสอบและแก้ไขจุดรั่วไหนภายในข้อกำหนดของโรงงานได้โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตทำงานแบบ hot work permit สามารถบันทึกวิดีโอและบันทึกเสียงได้ด้วย

ขอแนะนำโปรโมชั่น SAVE COST : Flue Gas Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

สำหรับลูกค้าเอ็นเทคฯ รับสิทธิพิเศษฟรี! เมื่อซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ จะได้รับ “1 Day Training and Consult Service on site” โดยผู้เชี่ยวชาญ

ขอแนะนำ กล้องตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ VOCs รุ่น EyeCGas CO2 ผลิตภัณฑ์ Opgal

Opgal ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตรวจจับการรั่วไหลของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) และก๊าซมีเทน (CH4)

Safety Week 33_7

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Chat with us on LINE