ชุดจำลองการสั่นสะเทือนแบบ 2 แกน Shake Table III XY

ชุดจำลองการสั่นสะเทือนแบบ 2 แกน Shake Table III XY

ชุดจำลองการสั่นสะเทือนแบบ 2 แกน Shake Table III XY

ชุดจำลองการสั่นสะเทือนแบบ 2 แกน Shake Table III XY
Quanser Shake Table III XY เป็นอุปกรณ์จำลองแผ่นดินไหวกำลังสูงแนวระนาบแบบสองแกน ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ระบบพลศาสตร์ระดับสูง เพื่อการวิจัยในการลดความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว ตัวอุปกรณ์สามารถขับโหลดได้ถึง 100 กิโลกรัมที่ความเร่งและความเร็วสูง
Quanser Shake Table III XY ประกอบไปด้วยแผ่นฐานที่ตั้งอยู่บนแผ่นซัพพอร์ต ซึ่งส่งกำลังโดยมอเตอร์เชิงเส้นสามตัวและเคลื่อนที่ในแกน x หรือ y มอเตอร์สองตัวแผ่นซัพพอร์ตและทำงานขนานกันเพื่อเคลื่อนที่ในแนวแกน x และมอเตอร์อีกหนึ่งตัวที่เหลือเคลื่อนที่ในแนวแกน Y ซึ่งทำงานร่วมกันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในระนาบ XY (พิกัดคาร์ทิเชียน)

คุณสมบัติของ Shake Table III XY
• ทำงานแบบสองแกน XY
• เอ็นโค้ดเดอร์ความละเอียดสูง
• ใช้งานร่วมกับโครงสร้างที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้ง่าย รวมไปถึงเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์แบบ third-party
• ควบคุมผ่านซอฟแวร์ Shake Table หรือ ผ่าน MATLAB®/Simulink®, LabVIEW™
• รองรับการ playback ข้อมูลแผ่นดินไหวการ scaling
• มีความปลอดภัย
.
เนื้อหาที่ใช้สอน (Courseware)
• Modeling and transfer function representation
• PID control
• Bandwidth curves

วิดีโอ ชุดจำลองการสั่นสะเทือนแบบ 2 แกน Shake Table III XY

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ
ฝ่ายขาย : คุณนันท์นภัส โทร. 092-282-3223  | ฝ่ายเทคนิค : คุณทรงพล โทร. 02-779-8888 ต่อ 343  |  Line ID : @entech