นิทรรศการ ด้านพลังงานโซลาร์เซลล์

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดในงาน “ความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

พลังงานโซลาร์เซลล์_5 11 พลังงานโซลาร์เซลล์_6 11 พลังงานโซลาร์เซลล์_4
พลังงานโซลาร์เซลล์_3 11 พลังงานโซลาร์เซลล์_2 11 พลังงานโซลาร์เซลล์_1

Related Searches:

เครื่องสร้างห้องแรงดันลบ Deconta ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

สร้างแรงดันลบได้ หลากหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับขนาดห้อง ปรับอัตราการไหลของอากาศได้สูงสุด 900, 2,300, 4,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เหมาะสำหรับโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน งานสถาบันวิจัยและคลีนิค

กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่จาก testo รุ่น testo 883

กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Testo ความละเอียด 320 x 240 pixels เพิ่มความละเอียดได้ถึง 640 x 480 pixels ด้วยเทคโนโลยี SuperResolution ความไวในการตอบสนองต่อความร้อนน้อยกว่า 0.04 °C ทำให้ได้ภาพถ่ายความร้อนที่มีคุณภาพสูง และมีช่วงการวัดอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -30 ถึง 650 °C

กล้องตรวจวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดของเสียงแบบพกพารุ่น Mikado แบรนด์ GFAI

กล้องตรวจวัดและวิคราะห์หาแหล่งกำเนิดเสียงในเครื่องเดียว ระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนด้วยสัญญาณเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย 96 ไมโครโฟน (digital MEMS)

เครื่องมือสำหรับระบบจัดเก็บและขนส่งวัคซีน COVID-19

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับการติดตามและและตรวจสอบอุณหภูมิในการขนส่งและจัดเก็บวัคซีน ที่ได้มาตรฐานสากล ผู้ใช้มั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพของสินค้า โดยมีให้เลือกในช่วงอุณหภูมิและฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย