นิทรรศการ ด้านพลังงานโซลาร์เซลล์

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดในงาน “ความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

พลังงานโซลาร์เซลล์_5 11 พลังงานโซลาร์เซลล์_6 11 พลังงานโซลาร์เซลล์_4
พลังงานโซลาร์เซลล์_3 11 พลังงานโซลาร์เซลล์_2 11 พลังงานโซลาร์เซลล์_1

Related Searches:

Webinar : Permanent monitoring of compressed air systems Key to maximum energy savings

Date: March 31, 2020, Time: USA/Americas 2:00 PM EDT , Europe/ Asia 8:00 AM CET

ระบบตรวจก๊าซแอมโมเนียที่เกิดจากการรั่วไหล

เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซรั่วไหล (Gas detector) ซึ่งทำหน้าที่ตรวจวัดก๊าซและส่งสัญญาณไปชุดควบคุม มีหน้าจอแสดงผลแบบ Real time มีระบบการแจ้งเตือน

Open Box : กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น testo 872

ช่วงการวัด -30 ถึง 650°C, ความละเอียด 320 x 240 pixels ใช้งานร่วมกับ smartphone/tablet เป็นจอแสดงผล

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยเครื่อง testo saveris2 สำหรับงานทางด้านการแพทย์

ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวกพร้อมใช้งาน testo saveris2 ติดตั้งเครื่องไว้หน้าตู้ หรือในตู้เพื่อตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นในห้องที่มีตู้แช่และตัวยาต่างๆ