ระบบตรวจสอบและตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ (IOT Gas controller)

ระบบตรวจสอบและตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ (IOT Gas controller)

ระบบตรวจสอบและตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ (IOT Gas controller)  

ระบบตรวจสอบและตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ (IOT Gas controller)  เป็นระบบป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการรั่วไหลของก๊าซ ความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น มักขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซ และปริมาณก๊าซที่รั่วไหล

ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบแจ้งเตือนการรั่วไหลของก๊าซเพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การจัดหาและติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซรั่ว พร้อมระบบแจ้งเตือน จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้สามารถตรวจติดตามและปรับปรุงระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันนี้ บริษัทเอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ขอแนะนำ ระบบ IOT Gas controller เป็นระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ขนาดเล็กและติดตั้งได้ง่ายแบบยึดติดผนัง ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับตู้ควบคุม Fire alarm หรือ BMS,BAS และดูค่าการวัดแบบ Real time ผ่าน Cloud  ได้

  ระบบตรวจสอบและตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ (IOT Gas controller) 
  • สามารถเชื่อมต่อเซนเซอร์ทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อก
  • รองรับเซนเซอร์ได้สูงสุด 8 เซนเซอร์
  • มีหลอดไฟ LED แสดงสถานะ 5 ระดับ
  • สามารถตั้ง Alarm เป็น Zone ได้สูงสุด 2 Zone
  • รองรับการเก็บข้อมูลผ่าน USB
  • จอแสดงผลชัดเจนสามารถแสดงผลได้สูงสุด 8 เซนเซอร์พร้อมกัน
  • มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (Ingress Protection) ที่ IP55 (wall-mounted) และ IP31 (Rack)

บริษัท เอ็นเทคฯ มีบริการติดตั้งระบบตรวจวัดก๊าซรั่วและให้คำปรึกษาฟรี
โดยทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญด้านผลิตภัณฑ์ ออกแบบ ติดตั้ง และสอบเทียบ

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ : คุณสุภาภรณ์  Tel: 092-249-8787   Line ID : @entech