หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ ในโรงงานระบบอากาศอัด

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดในงาน “หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในโรงงานระบบอากาศอัด” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เอเชียแอร์พอร์ต ดอนเมือง

ระบบอากาศอัด_1 11 ระบบอากาศอัด_2 11 ระบบอากาศอัด_3
11 11

Related Searches:

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและฝุ่น สำหรับติดตามเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางอากาศ

รองรับการตรวจวัดมลพิษได้หลายพารามิเตอร์ เช่น CO, NO/NO2/NOX, O3, SO2, H2S, VOC, PM10, PM2.5 และการวัดทางอุตุนิยมวิทยา เช่นความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ

testo191 เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ สำหรับกระบวนการแช่เยือกแข็ง

เครื่องวัดอุณหภูมิฟรีซดราย วัดบันทึกค่าอุณหภูมิ และความดัน จะช่วยในการตรวจสอบและติดตามค่าอุณหภูมิในกระบวนการแช่เยือกแข็ง (Freeze Drying) เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการรับรองความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล HACCP

เครื่องวัดการไหลของไอน้ำ (Steam Flow Meter) ด้วยหลักการอัลตราโซนิกแบบ Clamp-on

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกสามารถวัดความเร็วการไหลของไอน้ำได้ต่ำสุด 0.025 m/s ที่ 175 ๐C, ความหนาแน่น 4.5 kg/m3, ท่อขนาด 4” หรือ DN100 จะเห็นได้ว่าแม้ในท่อจะมีความเร็วในการไหลต่ำๆ เครื่องวัดแบบอัลตราโซนิกก็ยังสามารถใช้งานได้

เครื่องวัดฝุ่นและก๊าซไอเสียจากปล่องระบายในเครื่องเดียว testo 380

testo 380 สามารถวัดทั้งปริมาณของอนุภาคฝุ่นและปริมาณของก๊าซไอเสียต่างๆ รวมถึงหาค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้ภายในเครื่องเดียว วัดปริมาณฝุ่นที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมาจนถึง 2.5 ไมครอนได้