สุดยอดนวัตกรรม ฆ่าเชื้อโรค จากห้องฆ่าเชื้อโรคตามร่างกาย “CLeanTech”

สุดยอดนวัตกรรม ฆ่าเชื้อโรค จากห้องฆ่าเชื้อโรคตามร่างกาย “CLeanTech”

สุดยอดนวัตกรรม ฆ่าเชื้อโรค จากห้องฆ่าเชื้อโรคตามร่างกาย “CLeanTech”

 ห้อง “CLeanTech” นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคตามร่างกาย ด้วย เทคโนโลยี BioEm Air Sanitizing ,  Purifying Aegis ,
และห้องความดันลบ รวม 3 เทคโนโลยีในหนึ่งเดียว

ประตูห้อง CLeanTech จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งาน ผ่านการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย
• หลังจากเข้าสู่ห้อง CLeanTech จะทำการฆ่าเชื้อโรค เครื่องแต่งกาย และ สัมภาระ ของผู้ใช้งาน ในเวลาเพียง 12 วินาที โดยปลอดภัย

  รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน

Cleantech 1

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย
ก่อนเข้าห้อง CLeanTech ต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิที่หน้าเครื่อง หากอุณหภูมิเป็นปกติประตูห้องก็จะเปิดออก และบุคคลสามารถเดินเข้าไปในห้องแรงดันอากาศลบได้
**หากพบว่าบุคคลนั้นมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ ประตูห้องก็จะไม่เปิด

Cleantech 2

ขั้นตอนที่ 2 กำจัดสิ่งสกปรก
ขั้นตอนการฆ่าเชื้อ เครื่องจะเริ่มทำงานปรับอากาศให้เป็นห้องความดันลบ (Negative pressure) โดยการดูดอากาศดึงสิ่งสกปรกภายในห้องออก ให้ห้องมีแรงดันต่ำกว่าภายนอก เพื่อไม่ให้อากาศภายในห้องมีเชื้อโรคปน อากาศจะส่งผ่านตัวกรอง HEPA ที่มีความละเอียดในการกรอง 0.3 um กรองดักแบคทีเรีย และไวรัส ได้ถึง 99.99%

จากนั้น ระบบจะใช้เทคโนโลยีแสง UV Aegis Intelligent ที่ติดตั้งบนผนังภายในห้องปล่อยอนุมูลอิสระ Aegis photocatalyst เพื่อกำจัดเชื่อโรค ไวรัส และจุลินทรีย์ ตามพื้นผิวร่างกายของบุคคล ตลอดจนเชื้อโรค ไวรัส และจุลินทรีย์ ที่กระจายไปกระทบพื้นผิวของห้อง CLeanTech Aegis Intelligent จะทำลายเชื้อโรค และไวรัสให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำที่ปราศจากอันตราย

Cleantech 3

ขั้นตอนที่ 3 ฆ่าเชื้อด้วย BioEm
BioEm จะถูกฉีดลงบนร่างกายของบุคคลเพื่อการฆ่าเชื้อขั้นสุดท้ายก่อนที่จะก้าวออกจากห้องCleanTech


BioEm คือ
สารกัดจากพืชธรรมชาติ สำหรับการฆ่าเชื้อในอากาศ และ ทำให้อากาศบริสุทธิ์ ปลอดภัยและสามารถ ฆ่าแบคทีเรียในร่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ BioEm ผ่านการทดสอบมาอย่างดี และ รู้จักกันดีว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าไวรัสหลากหลายชนิด รวมถึงเชื้อโรคซาร์ส (99.99%), H3N2 (99.99%), H1N1 (99.995%) และแบคทีเรีย 100%*BioEm ได้รับรางวัลนวัตกรรม Geneva International Innovation Invention Award ประจำปี 2552 (2009)

“กระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอน สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 12 วินาที ถึง 60 วินาที ตามความต้องการ”

     สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณเรวดี   โทร. 091-770-1922 หรือ Line ID : @entech