ขอแนะนำ อุปกรณ์เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ และเครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์

ขอแนะนำ อุปกรณ์เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ และเครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์

  อุปกรณ์เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ และเครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์  

การเก็บตัวอย่างจากอากาศ
โดยการให้อากาศตกกระทบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ หากอากาศมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ จะมีโคโลนีของเชื้อปรากฏอยู่บนพื้นผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อ ภายหลังจากการเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิและเวลาที่กำหนด

Biostage Single-Impactor with Pump Kit อุปกรณ์เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ ผลิตภัณฑ์ SKC จากอเมริกา
– สำหรับเก็บตัวอย่างได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
– อุปกรณ์ตรงตามคำแนะนำของ ACGIH สำหรับการสุ่มตัวอย่าง bioaerosol
– อุปกรณ์ตรงกับข้อกำหนดของ NIOSH Method 0800/0801
– อัตราการเก็บตัวอย่างที่ 28.3 L/min

การนับจำนวนจุลินทรีย์
การตรวจนับจุลินทรีย์ เป็นการนับปริมาณโคโลนี” (colony) ซึ่งมาจากเซลล์ของ แบคทีเรีย ยีสต์ หรือ รา ที่เจริญเติบโตขึ้นมาบนจานเลี้ยงเชื้อ
ภายหลังจากการเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิและเวลาที่กำหนด

11 The colony counter BZG 40 
เครื่องนับจำนวนโคโลนีแบบดิจิตอล ผลิตภัณฑ์ WTW จากเยอรมัน
– หน้าจอ LCD แสดงผลได้ตั้งแต่ 0-999
– สำหรับจานเลี้ยงเชื้อขนาด 70 และ 100 mm
– แว่นขยาย กำลังขยาย 1.7 เท่า
– หน่วยความจำ SD card ขนาด  2 GB

วีดีโอแนะนำอุปกรณ์

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณศิริพร 092-282-3334