เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ : Indoor Air Quality)

เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ : Indoor Air Quality)

เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร
(IAQ : Indoor Air Quality)

หลายๆ คนอาจจะเกิดคำถามสงสัยว่า ทำไมเราจะต้องตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน โดยปกติเราทุกคนก็ดำเนินชีวิตภายในอาคารหรือห้องที่เปิดแอร์ตลอดเวลา และไม่มีใครมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากคุณภาพอากาศในอาคารอย่างเห็นได้ชัดเจน แล้วคุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่ ปวดศีรษะ ระคายเคืองผิวหนัง แสบตา ไอหรือจามบ่อยครั้ง หายใจลำบาก เกิดอาการง่วงเสมอๆ ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วมีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศเกือบทั้งนั้น ซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การเคลื่อนที่ของมลพิษทางอากาศภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร หรือการมีระบบระบายอากาศที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่มาจากเครื่องใช้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

นอกจากมลพิษทางอากาศภายในอาคารแล้ว ความสบายในอาคารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้เกิดคุณภาพอากาศที่ดี โดยพารามิเตอร์สำหรับการตรวจวัดความสบาย ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น และการเคลื่อนที่ของอากาศหรือความเร็วที่เหมาะสม ซึ่งความสบายนั้น จะต้องไม่หนาว ไม่ร้อนจนเกินไป ร่างกายไม่มีเหงื่อ ไม่มีไอน้ำในอากาศมากหรือน้อยเกินไป และมีความเร็วลมที่ไม่รบกวนจนรู้สึกได้ ดังนั้นเราจึงต้องตรวจวัดพารามิเตอร์ทางคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ parameters) โดยเครื่องมือที่เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ : Indoor Air Quality) ควรทำการตรวจวัดต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชั่วโมง หากไม่สามารถตรวจวัดต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงได้นั้น ให้ทำการตรวจวัดหาค่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน ซึ่งค่าแนะนำพารามิเตอร์คุณภาพอากาศภายในอาคารด้านสภาวะความสบายเชิงความร้อน ควรเป็นดังนี้

Parameter ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้
(8 ชั่วโมง)
หน่วย วิธีการตรวจวัด / วิธีการวิเคราะห์
พารามิเตอร์ทางด้านสภาวะความสบายเชิงความร้อน (Thermal comfort parameters)
อุณหภูมิทำงาน
(Operative temperature)
24 ถึง 26 ºC อุณหภูมิอากาศวัดโดยใช้ hot wire thermistor thermometer sling หรือวิธีการเทียบเท่า Globe temperature วัดโดย Globe thermometer
ความชื้นสัมพัทธ์
(Relative Humidity)
< 65 (สำหรับอาคารใหม่)
< 70 (สำหรับอาคารเก่า)
% ตรวจวัดโดย Thin film capacitor hydrometer thermometer sling หรือวิธีเทียบเท่า
การเคลื่อนที่ของอากาศ
Air movement)
0.10 – 0.30 m/s ตรวจวัดโดยวิธีการ hot wire สำหรับการตรวจวัด
ความเร็วทิศทางเดียวหรือใช้ Kata thermometer
สำหรับการวัดความเร็วจากรอบทิศทางหรือวิธีเทียบเท่า

ขอแนะนำ เครื่องมือที่จะช่วยในการการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ : Indoor Air Quality)
สำหรับพารามิเตอร์ด้านสภาวะความสบายเชิงความร้อน ดังนี้

testo 400 เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร Indoor Air Quality (IAQ)
ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมนี

testo400 IAQ 1

คุณสมบัติของ testo 400 เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ)  
• หน้าจอ Smart-touch
• สร้างข้อมูลตำแหน่งการวัดได้อย่างอิสระ
• ติดตั้งมาพร้อมกับ sensor differential pressure และ  absolute pressure
• รองรับการตรวจวัดค่า Flow, temperature, humidity, pressure, illuminance, radiant heat, turbulence, CO2 and CO ได้
• รองรับการเชื่อมต่อหัววัดได้ดังนี้ 2 x cable probes (TUC), 4 x Bluetooth® probes, 2 x type K TC probes
• สามารถเลือกโพรบวัดได้ทั้งแบบใช้สาย และแบบไร้สาย Bluetooth®
• เปลี่ยนโพรบได้ขณะทำการวัดโดยไม่ต้องเริ่มการวัดใหม่
• สอบเทียบโพรบได้โดยไม่ต้องใช้ตัวเครื่อง
• ตรวจวัดระยะยาวด้วย IAQ data logger (option)
• ส่งผลการตรวจวัดหน้างานได้เลยผ่าน WLAN ด้วยรายงานที่ครบถ้วน (รูปหน้างาน, คอมเม้นท์, โลโก้บริษัท)
• testo DataControl PC software สำหรับการวิเคราะห์ และ download ข้อมูล
• Built-in WLAN and Bluetooth® interfaces ส่ง report หรือสั่งปริ้นผลการวัดหน้างาน
• ตัวเครื่องได้รับมาตราฐาน EN ISO 12599, ASHRAE 111, PMV/PPD as per EN ISO 7730 and ASHRAE 55, EN ISO 7730 and ASHRAE 55, DIN 33403 and EN ISO 7243, DIN 33403

Heat Shield เครื่องวัดอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ / ดัชนีความร้อน
ผลิตภัณฑ์ LSI ประเทศอิตาลี

คุณสมบัติของ Heat Shield เครื่องวัดอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ / ดัชนีความร้อน 
– ตัวเครื่องคำนวณค่าอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ WBGT indoor&outdoor , Heat Index และ Humidex ได้
และยังสามารถคำนวณค่า PMV and PPD indexes ได้ เมื่อใช้งานร่วมกับโพรบวัดความเร็วลมแบบ hot wire หรือ cup anemometer
-ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 7243 ตามที่กฎหมายกำหนด
– ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP54
– สามารถตั้งค่าวันที่และเวลา เพื่อเริ่มและหยุดการวัดแบบอัตโนมัติได้
– สามารถตั้งค่าการเก็บข้อมูลได้ 10 วินาที – 12 ชั่วโมง ความจุข้อมูล 8MB และดาวน์โหลดข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ได้
– แบตเตอรี่แบบชาร์จ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนานสูงสุด 400 ชั่วโมง
– เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิกระเปาะแห้งมี Solar shield ป้องกันการแผ่รังสีตามมาตรฐาน ISO 7243

Type Element Range Accuracy
Natural Wet Bulb 1/3 DIN-A
Pt100
-20 to 60 oC ±0.3 oC
Globe Thermometer 1/3 DIN-A
Pt100
-20 to 60 oC ±0.3 oC
Dry Bulb Thermometer 1/2 Pt100 -20 to 60 oC ± 0.8°C
±0.4 °C (10-40°C)
Relative Humidity sensor Capacitive 0-100% 1.8 %RH
(10-90%)
Air Flow (optional) Hot wire 0.01-20 m/s ±10 cm/s
(0.5-1.5 m/s)
4% (>1.5 m/s)
Anemometer (optional) Cup anemometer for
outdoor use
0-75 m/s 2.5%

สนใจผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ : คุณพณิชรัตน์  โทร. 092-282-3339  Line ID : @entech