ขอแนะนำ เครื่องมือวัดสำหรับงานทางด้านคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดสำหรับงานทางด้านคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า

 ระบบตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ
 และความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับคลังสินค้า
 Saveris base
 • จัดการระบบด้วยความปลอดภัยระดับสูง
 • เก็บข้อมูลได้กว่า 120 ล้านค่าข้อมูล
 • เชื่อมต่อ Datalogger ได้กว่า 3000 เครื่อง
 • สัญญาณไฟแจ้งเตือน ส่งการแจ้งเตือนผ่าน SMS
 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
 testo 150 Datalogger
 & Communication module
• การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นด้วย Communication module
• สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย WLAN หรือเชื่อมต่อด้วยระบบ LAN
• Probe วัดอุณหภูมิที่มีความหลากหลายต่อแอปพลิเคชั่นการวัดต่างๆ ทั้ง Digital probe และ Analog probe ติดตั้งง่ายด้วยการเชื่อมต่อแบบ Hot swap สะดวกต่อการนำไปสอบเทียบ
• หน้าจอแสดงผลการวัดและไฟแจ้งเตือนS
 โปรแกรมเรียกดูข้อมูล
 Saveris CFR + Cockpit
• ซอฟต์แวร์ออกแบบตามมาตรฐาน 21CFR part 11
• สามารถใช้เพื่อดูค่าการวัด กราฟ ตั้งค่าการแจ้งเตือนพิมพ์รายงาน และอื่นๆ
• ติดตั้งได้ทั้งในเซิฟเวอร์เพื่อใช้งานแบบระบบ Server – client หรือติดตั้งบน PC
• เรียกดูข้อมูลผ่าน Smartphone หรือ Tablet ได้ (Option)
 ระบบตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์แบบไร้สาย
testo Saveris 2
• มีระบบแจ้งเตือนกรณีค่าการวัดสูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดผ่านทาง E-mail, SMS (Option)
• สามารถดูข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ Tablet ที่มีอินเตอร์เน็ต
• ติดตั้งและใช้งานง่าย ผ่านระบบ Cloud ของ testo ซึ่งมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง
• ส่งรายงานผลการตรวจวัดอัตโนมัติ รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน (Option)
• ดูผลการวัดในรูปแบบตารางและกราฟได้
• สามารถจัดทำ IQ / OQ ได้ (Option)
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิห้องเก็บสินค้า
 testo Saveris 2-T1
 • เซนเซอร์ภายในเครื่อง ชนิด NTC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 to +50 °C
 • ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C
 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิสำหรับห้องเย็น
 testo Saveris 2-T2
 • ซนเซอร์ภายนอก ชนิด NTC 2 ช่องสัญญาณ
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 to +150 °C
 • ค่าความถูกต้อง ±0.3 °C
testo saveris2 cloud1
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ
ความชื้นห้องเก็บสินค้า
testo Saveris 2-H1 / H2
• เซนเซอร์ภายในเครื่อง ชนิด NTC
• ช่วงการวัดความชื้น 0 to 100 %RH
  ค่าความถูกต้อง ±2 %RH
Saveris 2-H1 :
  ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 to +50 °C
  ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C
Saveris 2-H2 :
  ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 to +70 °C
  ค่าความถูกต้อง ±0.3 °C
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสงและรังสียูวี
testo 160 THL / H2
• สำหรับห้องเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อแสง
• ช่วงการวัด : อุณหภูมิ -10 ถึง +50°C
• ช่วงการวัด : ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH
• ช่วงการวัด : ความเข้มแสง 0 ถึง 20,000 Lux
• ช่วงการวัด : รังสียูวี 0 ถึง 10,000 mW/m2
• หน่วยความจำ 32,000 ค่า
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ
สำหรับการขนส่งสินค้า
testo 184 T3
• เซนเซอร์ภายในเครื่อง ชนิด NTC
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ -35 to +70 °C
• ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C
• IP67
• ใช้งานได้ตามมาตรฐาน GxP, 21 CFR Part 11,
  HACCP and EN 12830
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น  
สำหรับการขนส่งสินค้า
testo 184 H1
• เซนเซอร์ภายในเครื่อง ชนิด NTC
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 to +70 °C
  ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C
• ช่วงการวัดความชื้น 0 to 100 %RH
  ค่าความถูกต้อง ±2 %RH
• ใช้งานได้ตามมาตรฐาน GxP,
  21 CFR Part 11 and HACCP
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิในการขนส่งสินค้า Emerson GO PDF Logger
• บันทึกข้อมูลเวลาและอุณหภูมิสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่ายและมีวันหมดอายุ
• อุปกรณ์ที่ออกแบบสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต USBเพื่อสร้างไฟล์ข้อมูล PDF
• สร้าง PDF โดยไม่ต้องใช้ซอฟแวร์/ตัวอ่านค่าใดๆ
• บันทึกข้อมูลทุก 5 นาที
• อายุการใช้งานสูงสุด 90 วัน
เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ตำแหน่ง
และแสงสว่าง สำหรับการขนส่งทางทะเล
EMERSON GO REAL-TIME 2G/3G
XL TRACKER
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -20 °C ถึง 70 °C
• แสดงอุณหภูมิ ตำแหน่ง แสงสว่าง และแบตเตอรี่ ใช้งานได้นาน
• เหมาะสำหรับการขนส่งที่ใช้เวลานานทางบกและทางทะเล
• รายงานผลการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ได้ทั่วโลก
• สัญญาณมือถือ: 850/900 / 1800/1900 MHz
  Quadband GSM / GPRS
บริการจัดทำแผนผังอุณหภูมิ
Temperature Mapping
• บริการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับการทำแผนผังอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
• หาจุด hotspot coldspot เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะในบรรยากาศ
• เพื่อประเมินจุดเสี่ยงทางด้านอุณหภูมิ ความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้น
• สำหรับโรงงานที่ต้องการค้นหาจุดติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
• รายงานผลการตรวจวัดในรูปแบบเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ คุณพณิชรัตน์ โทร. 092-282-3339
สำหรับภาคตะวันออก ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ โทร. 092-248-9991