เครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ (Gas detector) รุ่น G7c Blackline Safety

เครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ (Gas detector) รุ่น G7c Blackline Safety

New Product!!
เครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ
Blackline Safety’s G7c Gas detector

เครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ จากประเทศแคนาดา ด้วย Blackline Safety Cloud ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ อีกทั้งยังสามารถการวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานได้โดยอัตโนมัติ หากมีการรั่วของก๊าซอันตรายต่างๆหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อสุขภาพ มั่นใจได้ว่า G7c สามารถช่วย  เหลือผู้ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที

เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซ Blackline Safety’s G7c

• อ่านค่าก๊าซได้สูงสุด 4 ชนิด โดยมีชนิดก๊าซให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับทุกประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

Blackline-Safety's-class1

Standard [no gas]
Cartridge

Single-gas
Diffusion Cartridge

Multi-gas Diffusion Cartridge with four gas sensors

Multi-gas Pump Cartridge
with four gas sensors

 Gas sensor  Sensor type  Range  Resolution
  โอโซน Ozone (O3 Electrochemical 0 – 1 ppm  0.01 ppm
สารอินทรีย์ระเหยง่าย
ppm
Photoionisation (PID) ppm  PID  0 – 4,000 ppm*  Dynamic resolution*
สารอินทรีย์ระเหยง่าย
ppb
Photoionisation (PID) ppb  PID  0 – 10,000 ppb*  Dynamic resolution*
แอมโมเนีย Ammonia (NH3 Electrochemical  0 – 100 ppm  0.1 ppm
แอมโมเนีย High-range  High-range ammonia (NH3 Electrochemical 0 – 500 ppm  1 ppm
คาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon monoxide (CO)  Electrochemical 0 – 500 ppm  1 ppm
คาร์บอนมอนอกไซด์
High-range
High-range carbon
monoxide (CO)
Electrochemical 0 – 2000 ppm  5 ppm
คาร์บอนมอนอกไซด์
Hydrogen resistant
Hydrogen resistant
carbon monoxide (CO-H)
Electrochemical 0 – 500 ppm  1 ppm
คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon dioxide (CO2 NDIR  0 – 50,000 ppm  50 ppm
คลอรีน Chlorine (Cl2 Electrochemical 0 – 20 ppm 0.1 ppm
คลอรีนไดออกไซด์ Chlorine dioxide (ClO2 Electrochemical 0 – 2 ppm 0.01 ppm
คาร์บอนมอนอกไซด์/
ไฮโดรเจนซัลไฟด์
COSH  Electrochemical 0 – 500 ppm CO,
0 -100 ppm H2S
1 ppm CO, 0.1 ppm
H2S
ไฮโดรเจน Hydrogen H2 Electrochemical 0 – 40,000 ppm  1% LEL (400 ppm H2)
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ Hydrogen cyanide (HCN)  Electrochemical 0 – 30 ppm  0.1 ppm
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen sulphide (H2S)  Electrochemical 0 – 100 ppm  0.1 ppm
ไฮโดรเจนซัลไฟด์
High-range
High-range hydrogen
sulphide (H2S)
Electrochemical 0-500 ppm  0.5 ppm
สารไวไฟ LEL-infrared (LEL-IR)  NDIR  0 -100% LEL  1% LEL
ไนโตรเจนไดออกไซด์ Nitrogen dioxide (NO2 Electrochemical 0 – 50 ppm  0.1 ppm
ออกซิเจน Oxygen (O2 Pumped
electrochemical
0 – 25% vol  0.1% vol
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ Sulphur dioxide (SO2 Electrochemical 0 – 100 ppm  0.1% PPM
* Dependant on correction factor 

Features : Blackline Safety’s G7c

เชื่อมต่อ LTE/3G/2G  เพื่ออ่านค่าก๊าซที่
วัดได้ในทันทีผ่าน Blackline Safety Cloud

ระบบขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ระบบตรวจจับการตกจากที่สูง

ระบบส่งสัญญาณเตือนเมื่อผู้ใช้งานไม่เคลื่อนไหว

ระบบการเช็คอินของผู้ปฏิบัติงาน

เซนเซอร์รับประกัน 2 ปี

สนใจผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ : คุณศิริพร โทร. 092-282-3334  Line ID : @entech