การเลือกใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) อย่างถูกต้อง

การเลือกใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) อย่างถูกต้อง

 การเลือกใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) อย่างถูกต้อง

เราสามารถป้องกันการสัมผัสเสียงที่ดังมากเกินไปได้ เพราะการสัมผัสเสียงที่ดังมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ ซึ่งเสียงรบกวนในพื้นที่ทำงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ปกติทั่วไป เสียงรบกวนที่ดังมากเกินไปอาจเกิดจากการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้กำลังสูง เราจึงตระหนักถึงการทำงานอยู่ในบริเวณหรือพื้นที่ที่สัมผัสเสียงดังเป็นระยะเวลานานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา เพื่อป้องกันการสัมผัสเสียงดังที่มากเกินไปของผู้ที่ทำงานในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจวัดเสียง แต่เนื่องจากในตลาดมีเครื่องมือสำหรับตรวจวัดเสียงหลายประเภท อาจเป็นการยากที่จะระบุประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของคุณ เราจะมาทำความรู้จัก เครื่องวัดระดับเสียง (Sound level meter)
และ เครื่องวัดเสียงสะสม (Noise dosimeter) ว่าแตกต่างกันอย่างไร

  เครื่องวัดเสียง (Sound level meter)

เครื่องวัดเสียง เป็นเครื่องมือแบบพกพาที่สามารถใช้วัดในระยะของการได้ยิน(ภายในรัศมีไม่เกิน 30 เซนติเมตร) ที่แหล่งกำเนิดเสียง กระบวนการนี้จะต้องวัดที่ระดับหู การตั้งค่าเครื่องมือสามารถปรับได้ตามประเภทของเสียงที่ถูกประเมิน ในการตรวจสอบระดับเสียง ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ควรได้รับรองตามมาตรฐาน IEC 61672 หรือ IEC 651 Type 2

  เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter)

เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้ในการวัดการสัมผัสของบุคคล ซึ่งโดยปกติจะติดเครื่องไว้ที่บ่า ผู้ใช้งานสามารถเริ่มการวัดเมื่อเข้าทำงานและทำการวัดไปจนสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวัน โดยจะทำการถ่ายโอนข้อมูลการวัดจากตัวเครื่องมาที่คอมพิวเตอร์ ซึ่งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการสัมผัสเสียงรบกวนของผู้ปฏิบัติงานสามารถนำมาประเมินหรือควบคุมการได้รับเสียงที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ ตัวอุปกรณ์ที่ใช้งานต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC 61252 ด้วย

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามได้ที่ :  คุณศิริพร  โทร. 02-779-8888 ต่อ 301 หรือ 092-282-3334