เครื่องวัดแก๊ส CO2 และ O2 สำหรับงานทางด้าน IVF Application

เครื่องวัดแก๊ส CO2 และ O2 สำหรับงานทางด้าน IVF Application

เครื่องวัดแก๊ส CO2 และ O2 สำหรับงานทางด้าน IVF Application

สำหรับ Application ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการแพทย์แล้วนั้น เราจะพบว่าประกอบไปด้วยหลากหลาย Application ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการวิจัย, ห้องปฏิบัติการ, การบ่มเพาะเชื้อต่างๆ หรือแม้กระทั่งรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา ก็ล้วนแล้วแต่จำเป็นที่จะต้องทำการควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ปริมาณแก๊สในระบบ และปัจจัยอื่นๆ เป็นต้น

เมื่อพูดถึงงานทางด้าน IVF Application หรือ In-Vitro Fertilization ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก หรือที่เราเรียกกันว่า เด็กหลอดแก้ว นั่นเอง ซึ่งเป็นวิธีที่จะนำเอาเซลล์สืบพันธุ์ของฝ่ายหญิงที่เรียกว่า ไข่ มาผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ของฝ่ายชาย คือ อสุจิ โดยใส่ในอุปกรณ์ทดลองทางการแพทย์เพื่อให้ตัวอ่อนเติบโต โดยขั้นตอนดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องทำในตู้ incubator หรือที่เราเรียกกันว่า ตู้ฝักไข่ ซึ่งจะต้องทำการควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม โดยจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ คือ คุณภาพอากาศและอุณหภูมิ ซึ่งส่งผลต่อการทำให้ตัวอ่อนสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยคุณภาพอากาศที่เกี่ยวข้องนั้นคือ การควบคุมความเข้มข้นของปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ แก๊สออกซิเจน (O2) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ IVF

โดยที่ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะอยู่ที่ประมาณ 5% หรือ 6% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวกลาง (media) ที่ใช้  และความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจน (O2) จะอยู่ที่ประมาณ 5% โดยที่ปราศจากกลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds, VOCs) นอกจากนี้ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ยังส่งผลต่อการควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยขึ้นอยู่กับว่ามีปริมาณมากหรือน้อย ซึ่งค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือค่า pH ที่เหมาะสมนั้นควรอยู่ที่ 7.2 – 7.4 จึงจำเป็นที่จะต้องทำการควบคุมปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อันส่งผลต่อความเป็นกรด-ด่างของสภาพอากาศใน incubator ให้มีค่าถูกต้องอยู่เสมอ และสำหรับในส่วนของอุณหภูมิที่เหมาะสมควรมีค่าอยู่ที่ประมาณ 98.6 °F หรือ 37 °C

ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ขอนำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดวิเคราะห์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แก๊สออกซิเจน (O2) รุ่น G100 portable analyzer  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากทางแบรนด์ Geotech ประเทศอังกฤษ เหมาะกับการใช้งานในกระบวนการทาง IVF, การวิจัย, การแพทย์, ห้องปฏิบัติการ, ตู้อบเด็กการวิจัย, การบ่มเพาะเชื้อ สามารถวัดแก๊สดังกล่าวข้างต้นได้อย่างแม่นยำและยังสามารถวัดได้พร้อมกันในลักษณะของ real-time นอกจากนี้ยังสามารถวัดค่าของอุณหภูมิ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่จำเป็นที่จะต้องทำการควบคุมได้ด้วยเช่นเดียวกัน และยังสามารถวัดพารามิเตอร์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ความชื้น

Geotech-G100
  G100 Portable Analyzer โดยมีคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้

• หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ง่ายต่อการอ่านค่า
• ช่วงการวัดของ CO2 : 0 ถึง 20% และอ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว
• สามารถเลือกติดตั้งเซ็นเซอร์ O2 เพิ่มเติมได้ โดยมีช่วงการวัด : 0 ถึง 100%
• มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในช่วง : 0 ถึง 50 °C
• มีเซ็นเซอร์วัดความชื้นในช่วง : 0 ถึง 100%
• สามารถทำการดาวน์โหลดข้อมูลได้
• และยังมีการติดตั้งตัวกำจัดความชื้นที่ปนมากับแก๊สได้

  ข้อมูลทางเทคนิค G100 เครื่องวัดแก๊ส CO2 และ O2
  CO2   อินฟราเรดความยาวคลื่นคู่พร้อมช่องอ้างอิง
  O2 (option)   เซลล์ไฟฟ้าเคมีภายใน
  อายุการใช้งานของเซ็นเซอร์ออกซิเจน   ประมาณ 3 ปี
  ช่วงการวัด   CO2   0-20%
  O2   0-100%
  ค่าความถูกต้องในการวัด   CO2   ± 1% ของช่วงการวัดหลังจากการคาลิเบรท
  O2   ± 1% ของช่วงการวัดหลังจากการคาลิเบรท
  ระยะเวลาในการตอบสนอง (T90)   CO2   ≤ 20 วินาที
  O2   ≤ 60 วินาที
  ช่วงการวัดอุณหภูมิ   0 – 50 °C
  ช่วงการวัดความชื้น   0 – 100%
  สัญญาณเตือนในรูปแบบภาพและเสียง   ผู้ใช้สามารถเลือกระดับสัญญาณเตือนได้ทั้งในแก๊ส CO2 และ O2
  การเชื่อมต่อ   USB type B mini-connector, HID device class
  การบันทึกข้อมูล   1,000 ค่าการวัด + 270 เหตุการณ์เตือนต่างๆ
  อัตราการไหลของปั๊ม   โดยทั่วไป 100 ล.บ.ซ.ม. / นาที
  ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน   0 – 50 °C
  ความชื้นสัมพัทธ์   0 – 95% โดยไม่เกิดการควบแน่น
  ความดันอากาศที่รองรับ   500-1500 mbar
  มาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น   IP40
  จอแสดงผล   Liquid crystal display, 128 x 64 pixel With RGB LED backlight
  ตัวกรองตัวอย่างแก๊ส   ติดตั้งเครื่องเป่าแก๊สในตัวเพื่อขจัดความชื้นและมีตัวกรองดักน้ำที่ทำจากวัสดุ PTFE ที่เปลี่ยนได้โดยผู้ใช้
  แบตเตอรี่   Li Ion
  อายุการใช้งานแบตเตอรี่   12 ชั่วโมง (10 ชั่วโมงพร้อมปั๊ม)
  เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่   4 ชั่วโมง
  มาตรฐานการับรอง
  EN 50270:2006   ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า- อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตรวจจับและวัดแก๊สที่ติดไฟได้ แก๊สพิษหรือออกซิเจน
 EN 61010-1:2010   ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการวัดการควบคุมและการใช้งานในห้องปฏิบัติการ
  ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไป

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Geotech จากประเทศอังกฤษ รวมถึงการบริการหลังการขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย Geotech Thailand

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ
หน่วยงานเอกชน คุณพณิชรัตน์ โทร. 092-282-3339
หน่วยงานราชการ คุณนันท์นภัส โทร. 092-282-3223
ลูกค้าภาคตะวันออก คุณลัดดาวัลย์ โทร. 092-248-9991
Line ID : @entech

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save