การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ด้วยเครื่องวัดแสง (Lux Meter) ตามมาตรฐาน

การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ด้วยเครื่องวัดแสง (Lux Meter) ตามมาตรฐาน

การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง
ด้วยเครื่องวัดแสง (Lux Meter)
ตามมาตรฐาน

แสง เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนทั่วไป ซึ่งหากแสงสว่างน้อยเกินไป จะมีผลเสียทำให้กล้ามเนื้อตาทำงานมากเกินไป เนื่องจากการมองเห็นไม่ชัดเจน ทำให้ต้องเพ่ง ต้องใช้เวลาในการมองรายละเอียดนานขึ้น เกิดความเมื่อยล้าของนัยน์ตา เป็นสาเหตุของอาการปวดตา มึนศีรษะ การที่จะไปหยิบหรือจับวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ อาจจะผิดพลาดจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ หรือถ้าหากแสงสว่างมากเกินไป จะทำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเกิดความไม่สบาย เมื่อยล้า ปวดตา มึนศีรษะ กล้ามเนื้อหนังตากระตุก วิงเวียน นอนไม่หลับ การมองเห็นแย่ลง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาด้วยทั้งนั้น

การกำหนดความเหมาะสมของความเข้มแสงจึงเป็นส่วนสำคัญในป้องกันความเสี่ยงทางด้านสุขภาพกับผู้ปฏิบัติงาน โดยจะกำหนดความเข้มของแสงสว่างตามพื้นที่หรือลักษณะงาน หากเป็นงานที่ต้องการความละเอียด จำเป็นที่จะต้องใช้แสงสว่างที่มากขึ้น ซึ่งสามารถตรวจสอบมาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปได้ในกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 หรืออ้างอิงได้จากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการทุกประเภทจะต้องตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการใช้เครื่องวัดแสง (Lux Meter)  ที่ได้มาตรฐาน CIE 1931 หรือ ISO/CIE 10527 หรือเทียบเท่า เช่น JIS การวัดความเข้มแสงสว่างจะวัดในหน่วย ลักซ์ (lux) ซึ่งต้องหาค่าความเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง โดยวัดทุก ๆ 2 x 2 ตารางเมตร

Lux meter Mavospec Base

เครื่องวัดแสง (Lux Meter) รุ่น Mavospec Base ผลิตภัณฑ์ Gossen ประเทศเยอรมนี
– สามารถใช้งานกับหลอดไฟ Daylight LED Halogen และอื่นๆ
– ช่วงการวัดความเข้มของแสงสว่าง 10 lx – 100,000 lx สามารถเลือกแสดงผลหน่วยการวัดเป็น fc ได้
– มีค่าความไม่แน่นอนของการวัดความเข้มของแสงสว่าง ± 3 %
– สามารถวัดอุณหภูมิสี (color temperature) ได้ตั้งแต่ 1,600 K – 50,000 K
– วัดค่าดัชนีความถูกต้องของสี (Color rendering index; CRI) ได้
– สามารถวัดสีในไดอะแกรมด้วยระบบพิกัด ตามาตรฐาน CIE 1931 ได้
– ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion แบบประจุไฟใหม่ได้ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนาน 8 ชั่วโมง
– เซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดเป็นแบบ CMOS ความละเอียด 256 pixels
– หน้าจอแสดงผลแบบสี ชนิด TFT ขนาด 2.1 นิ้ว ความละเอียด 320 x 240 pixels
– รองรับการบันทึกข้อมูลลงใน SD Card 4 GB สามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 500,000 ค่า
– มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0

เครื่องวัดแสง (Lux Meter) รุ่น FT3424 ผลิตภัณฑ์ Hioki ประเทศญี่ปุ่น
– ได้มาตรฐาน DIN 5032-7: 1985 class B, JIS C 1609-1: 2006
– ตัวรับสัญญาณแสงเป็นแบบ Silicon photo diode
– ช่วงการวัดความเข้มของแสงสว่าง 0 – 200,000 lx
– ค่า Linearity ±2% ของค่าที่อ่านได้
– ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6 2 ก้อน ใช้งานได้ต่อเนื่อง 300 ชั่วโมง
– มีฟังก์ชั่นสำหรับบันทึกข้อมูลได้สูงสุด 99 ข้อมูล
– หน้าจอแบบ LCD มีไฟส่องสว่างพื้นหลัง
– มีฟังก์ชั่น Timer เพื่อตั้งค่าหน่วงเวลาในการวัดเพื่อให้ผู้วัดถอยห่างออกมาจากระยะการวัด
– สามารถเชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB 2.0

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณศิริพร  โทร. 092-282-3334 หรือ Line ID : @entech