เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ รุ่น TitroLine® 5000 แบรนด์ SI Analytics

เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ รุ่น TitroLine® 5000 แบรนด์ SI Analytics

เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ รุ่น TitroLine® 5000
แบรนด์ SI Analytics  ประเทศเยอรมนี 

เครื่อง Auto-Titrate หรือเครื่องไตเตรทอัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมที่ทำให้การไตเตรทในปัจจุบันมีความสะดวกสบาย และให้ผลการวัดวิเคราะห์ที่แม่นยำมากขึ้น เนื่องจากในสมัยก่อนนั้น การไตเตรทเพื่อหาปริมาณของสารเคมีต่างๆ จำเป็นจะต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแลปมากมายหลายชิ้น ด้วยความที่วัสดุทำจากแก้วทำให้อาจเกิดการแตกหักเสียหายได้ง่าย และที่สำคัญการไตเตรทแบบดั้งเดิมนั้น จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการปล่อยสารเคมีมาตรฐานหรือที่เรียกว่า Titrant ลงไปทำปฏิกิริยากับสารที่ต้องการทราบปริมาณ จะต้องมีการสังเกตจุดยุติของการเกิดปฏิกิริยา เช่น การเปลี่ยนสีของสารละลายที่ต้องการทราบปริมาณ ผู้ใช้งานจึงจำเป็นที่จะต้องมีความปราณีตในการไตเตรท และการสังเกตที่ดีเพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องที่สุด นอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องทราบปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ที่เกิดในระหว่างกระบวนการ และสูตรคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ทางเคมี เพื่อที่จะทำการคำนวณปริมาณของสารละลายที่ต้องการทราบค่าออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำเช่นเดียวกัน

ดังนั้น เราจึงขอเสนอเครื่องมือที่ใช้สำหรับการไตเตรทแบบอัตโนมัติ รุ่น TitroLine® 5000 ที่สามารถทำการไตเตรทจนถึงจุดยุติได้เองผ่านวิธีการที่ลงโปรแกรมไว้ในตัวเครื่องที่ทำให้สามารถวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ ดังนี้
– ค่า pH
– สภาพความเป็นด่าง (Alkalinity; p+m value)
– FOS/TAC
– Total Kjeldahl nitrogen
– ดัชนี permanganate
– ค่า COD และคลอไรด์ในน้ำเสีย

ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้การหยดสารละลายเพื่อทำปฏิกิริยายังมีความแม่นยำ เนื่องจากสามารถทำการหยดสารละลายมาตรฐานได้อย่างอัตโนมัติโดยการกำหนดอัตราในการหยดสาร ส่งผลทำให้ลดความคาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดจากผู้ทำการทดลอง และทำให้ได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น สามารถแสดงผลออกมาได้ทั้งในรูปของตัวเลข และกราฟของการไตเตรทในลักษณะของกราฟฟิกสี อีกทั้งเครื่องมือยังถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และมีความคงทนเหมาะกับการใช้งานในหลากหลายแอพลิเคชัน

คลิปวิดีโอ เครื่อง Auto-Titrate หรือเครื่องไตเตรทอัตโนมัติ

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ ติดต่อ คุณพณิชรัตน์ โทร : 092-282-3339