โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดในงาน “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิ เอ็ม เมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_1 11 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_6 11 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_2
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_5 11 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_3 11 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_4

Related Searches:

การจัดการระบบประหยัดพลังงานด้าน HVAC ในอาคารอัจฉริยะ ด้วยผลิตภัณฑ์ eYc

ระบบ HVAC จะควบคุมและปรับอุณหภูมิความชื้น ระบบการไหลเวียนของอากาศ และความสะอาดของอากาศภายในอาคารอย่างเหมาะสม

เครื่องวัดเสียง Casella พร้อมด้วย NoiseAtWork โปรแกรมจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง

ขอแนะนำเครื่องวัดเสียง Casella วัดค่าเสียงได้แม่นยำ มีให้เลือกหลากหลายรุ่น และโปรแกรมทําแผนที่เสียง NoiseAtWork จัดทำแผนที่เสียงในการทำงานทั้งภายใน-นอกอาคาร

วิธีการใช้งานเบื้องต้น เครื่องตรวจวัดก๊าซ แบบพกพา รุ่น GT5000 Terra

วิธีการใช้งาน เครื่องตรวจวัดก๊าซด้วยเทคนิค FTIR แบบพกพา รุ่น GT5000 Terra  ใช้งานได่หลายแอพลิเคชั่น ทั้งด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและทางด้านสุขอนามัย

เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว ก๊าซ และไอน้ำ ผลิตภัณฑ์ FLEXIM รุ่น FLUXUS G601 ST

เครื่อง FLUXUS G601 ST จึงเป็นเครื่องวัดอัตราการไหล วัดไอน้ำแบบไม่รบกวนกับการไหลของไอน้ำภายในท่อ ใช้หลักการคลื่นอัลตร้าโซนิคโดยทรานดิวส์เซอร์ 2 ตัว