โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดในงาน “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิ เอ็ม เมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_1 11 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_6 11 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_2
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_5 11 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_3 11 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_4

Related Searches:

เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ : Indoor Air Quality)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ควรทำการตรวจวัดต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งจะขอแนะนำเครื่องมือวัดที่จะช่วยในการการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร สำหรับพารามิเตอร์ด้านสภาวะความสบายเชิงความร้อน ดังนี้

เครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ (Gas detector) รุ่น G7c Blackline Safety

อ่านค่าก๊าซได้สูงสุด 4 ชนิด โดยมีชนิดก๊าซให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับทุกประเภทโรงงานอุตสาหกรรม สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานได้โดยอัตโนมัติ

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Boiler ด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำ จากแบรนด์ WTW

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ รุ่น Multi 3510 IDS สามารถวัดได้ทั้งค่า pH, conductivity และค่า TDS ที่ได้จากการคำนวณของค่า conductivity พกพาได้สะดวกเหมาะสำหรับการวัดวิเคราะห์ได้ที่หน้างาน

ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อซื้อเครื่องวัดไข้ รับทันที ปรอทวัดไข้

จำหน่ายเครื่องวัดไข้แบบยิงหน้าผาก สินค้ามีใบอนุญาตนำเข้าถูกต้องตามกฎหมาย สินค้ารับประกัน 1 ปี โปรโมชั่นนี้จนกว่าสินค้าจะหมด