ขอแนะนำ เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ(3D Printers) สำหรับงานวิศวกรรม แบรนด์ Leapfrog

ขอแนะนำ เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ(3D Printers) สำหรับงานวิศวกรรม แบรนด์ Leapfrog

11

เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ
– เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ สำหรับงานวิศวกรรม ทำงานด้วยวิธีการ
หลอมเส้นพลาสติก
–  ควบคุมการทำงานผ่าน Wifi โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ Ipad smartphone
– ไม่ต้องนั่งเฝ้าเครื่องในระหว่างการทำงาน เพราะสามารถติดตามการพิมพ์
ชิ้นงานได้ทุกที่  ทุกเวลาผ่านทางกล้อง webcam
–  ขนาดของชิ้นงานสูงสุด 330 x 320 x 205 มม.
–  2 หัวพิมพ์ สั่งการพิมพ์ชิ้นงานอิสระต่อกัน

– ใช้กับเส้นพลาสติกได้หลากหลายชนิดเช่น PLA, Polypropylene, Flex, Scaffold เป็นต้นสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณณัฐกีรยา โทร. 092-248-8833