ขอแนะนำเครื่องตรวจวัดก๊าซออกซิเจน รุ่น AirAware แบรนด์ Oldham

ขอแนะนำเครื่องตรวจวัดก๊าซออกซิเจน รุ่น AirAware แบรนด์ Oldham

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้นำก๊าซหลายชนิดมาใช้ในกระบวนการผลิต  ก๊าซไนโตรเจนเป็นก๊าซอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมได้นำเอาก๊าซไนโตรเจนไปใช้ประโยชน์  โดยนิยมใช้เป็นก๊าซป้องกันการทำปฏิกิริยาของสารเคมีกับอากาศ (การเกิดออกซิเดชั่น) ทำให้ชิ้นงานไม่เกิดสนิม เช่น งานอุตสาหกรรมเหล็ก อะลูมิเนียม โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ก๊าซไนโตรเจน ยังถูกมาใช้สำหรับกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อช่วยถนอมอาหาร อีกทั้งช่วยรักษาคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ๆ ไว้ให้นานที่สุด ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาอาหารนั่นเอง  โดยกระบวนการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก๊าซชนิดต่างๆนี้  เรียกว่า Gas-Flushing  เป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้บรรยากาศของก๊าซชนิดใดชนิดหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซไนโตรเจน โดยการพ่นก๊าซชนิดที่ต้องการเข้าไปแทนที่อากาศภายในภาชนะบรรจุ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้สำหรับ ไล่ก๊าซออกซิเจนในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation Reaction) เช่น อาหารที่มีไขมันมาก น้ำผลไม้  รวมถึงป้องกันความเสียหายของอาหารที่แตกหักง่าย เช่น ขนมอบกรอบ ขนมอบกรอบ เป็นต้น

แม้ว่าก๊าซไนโตรเจนไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มก๊าซพิษ แต่หากมีการรั่วไหลออกมาที่ปริมาณความเข้มข้นสูงสามารถส่งผลต่อร่างกายได้  เนื่องจากก๊าซไนโตรเจนเกิดการแทนที่อากาศทำให้ปริมาณก๊าซออกซิเจนลดลง ส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจนที่ต้องการในการดำรงชีวิต โดยทั่วไปอากาศที่เราหายใจประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน ประมาณ 78% ก๊าซออกซิเจน ประมาณ 21%  และก๊าซอื่นๆ อีกประมาณ 1% ตารางด้านล่างแสดงถึงผลกระทบของภาวะขาดออกซิเจนต่อร่างกายมนุษย์

  11 เมื่อขาดอากาศอวัยวะทุกๆ ส่วนของร่างกายก็จะขาดออกซิเจนไปด้วย ซึ่งหมายถึงเซลล์ของอวัยวะทุกๆ ส่วนนั่นเอง เซลล์สมองจะไวต่อการขาดออกซิเจนมาก เมื่อขาดอากาศหายใจ ออกซิเจนในเลือดจะค่อยๆ ต่ำลงๆ จนถึงขั้นต่ำมากๆ ในเวลา 2-3 นาที เราจะหมดสติ หัวใจเต้นช้าลง ความดันตก หัวใจเต้นรวน และเสียชีวิตในที่สุด

ดังนั้น อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซออกซิเจน ได้เข้ามามีบทบาท  โดยช่วยเพิ่มความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ตรวจวัด
ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อันตรายนั้นๆ


สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ :
 

คุณโสภิดา   Tel: 02-779-8888 ต่อ 161  E-mail: sopida@entech.co.th
หรือ Line ID : @entechsi

Related Searches:

ขอแนะนำเครื่องวัดฝุ่น PM1, PM2.5, PM10 และก๊าซแบบออนไลน์ รุ่น ECOMSMART ประเทศฝรั่งเศส

สามารถเลือกวัดค่าได้ตามต้องการ ฝุ่น: PM1, PM2.5, PM10 และ วัดก๊าซ: O3, NO, NO2, SO2, H2S พร้อมแสดงอุณหภูมิ แรงดันอากาศและความชื้นสัมพัทธ์

new blog post

Highlight SECTION 1SECTION 2SECTION 3SECTION 4SECTION 5SECTION 6SECTION 7SECTION 8SECTION [...]

โปรโมชั่น ราคาพิเศษ Gas Detector รุ่น Ventis MX4

โปรโมชั่นราคาพิเศษ จากปกติ 60,400 บาท เหลือเพียงแค่ 47,000 บาทเท่านั้น จำนวนจำกัด

CBM DAY 2019_1

CBM DAY 2019

ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Chat with us on LINE