AIS Digital Intellegence 2019

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดด้านSmart Industry IoT Solutionในงาน “AIS Digital Intellegence 2019” ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 กรุงเทพมหานครฯ

smart industry_7 11 smart industry_2 11 smart industry_3
smart industry_4 11 smart industry_6 11 smart industry_15

Related Searches:

การบริการการตรวจวัดในระบบเครื่องยนต์ทางด้านอุตสาหกรรมด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ testo 350

testo 350 นำมาใช้สำหรับกระบวนการต่างๆได้ เช่น ใช้ในการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ รวมทั้งยังถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในระหว่างการใช้งานเครื่องจักร

เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบใด ที่ช่วยในการทำงานได้ดีที่สุด?

เครื่องบันทึกข้อมูลถูกใช้ในทุกที่ที่มีการเก็บข้อมูลการวัดแบบสม่ำเสมอและแบบระยะยาวในห้องเย็นและห้องเก็บของ เครื่องบันทึกข้อมูลทำให้มั่นใจได้ถึงอุณหภูมิตามที่ได้กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบ เครื่องมือเก็บค่าการวัดได้มากถึงล้านข้อมูล

โปรโมชั่นพิเศษ…สุดคุ้ม!! เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์แบบไร้สาย testo Saveris

ระยะเวลาโปรโมชั่นสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2562

ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้า_7

ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Chat with us on LINE