บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ขอนำเสนอ “Smart Surveillance Solution” โซลูชั่นด้านความปลอดภัย หนึ่งในธุรกิจหลักของทาง เอ็นเทค มาให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  ในการสร้างโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้งานที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

เราจะทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำนำสมัย สอดคล้องกับในยุคปัจจุบัน ที่ทุกอย่างจะต้องรวดเร็ว ทันใจ แม่นยำ ทวนย้อน สอบกลับได้ ดูสวยงามและทันสมัย ครอบคลุมทุกการใช้งาน รองรับการทำงานแบบ 24 ชั่วโมง / 7 วัน ตรวจจับทุกเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดตั้ง ด้านบุคลากร ลดความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประสิทธิผลได้ดีเยี่ยม เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้า นักลงทุน และพาร์ทเนอร์ของคุณ ไม่ว่าจะโซลูชั่นด้านไหน ให้เราได้ร่วมสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับคุณ

symbol-4

Security Solution For SMART Building / Community Mall / Retail

symbol-1

Security Solution For SMART Education

symbol-2

Security Solution For SMART Hospital

symbol-6

Security Solution For SMART Transportation

symbol-3

Security Solution For SMART Safe City

symbol-5

Security Solution For  SMART Industrial

• License Plate Recognition System • Parking Management System
• Face Recognition & Advance AI CCTV System • Visitor Management & Access Door Monitoring
• Personal Safety Detection • People Counting by AI Camera
• Time attendance notification • Fever screening System
• Emergency Call Point • Digital Signage
• Public Address
1.License-Plate-Recognition

License Plate Recognition System: able to analyze, locate and track the license plate easily, quickly and accurately, automatic access control. Can set access rights to prevent suspected vehicles from entering the area, improves safety , reduce the risk of crime

2.Parking-Management

Parking Management System: Able to find available parking locations easily. Do not waste time looking for a place to park. Park with peace of mind, events are recorded while parking. No worries about forgetting the parking lot and also able to locate the car from the license plate

3.Face-Recognition

Face Recognition & Advance AI CCTV System: You can search for people by metadeta such as gender, hair color, clothing color, search for vehicles by type and color. From the cameras at the whole system at the same time And compose a story easily . no need to find event from camera one by one anymore.

4.Visitor-Management

Visitor Management & Access Door Monitoring: Easy management of contacts. Increase response by Online registration. Control entry to the area precisely and quickly. Automatic door lock feature. You can set the opening-closing time , control and display the status of the door.

5.Personal-Safety-Detection

Personal Safety Detection: Detect and screen worker who do not wear Personal Protective Equipment. Notifying people who do not obey the rules Reduce the risk and severity of accidents.

6.People-Counting

People Counting by AI Camera: To collect statistics and analyze service usage Including being able to be applied for safety Prevent the use of the service beyond the limit

7.Time-attendance-notification

Time attendance notification: Check the name by face quickly, accurately, notify the status immediately with safe.

8.Fever-screening

Fever screening System: Measure and screen people who have excess temperature. Reduce the spread of infectious diseases.

9.Emergency-Call-Point

Emergency Call Point: The person in need just press the button, the system will send video and audio signals to the control center to communicate and receive notification. The control center can also control pan tilt zoom cameras mounted on notification poles to watch the event closely and take action in time.

10.Digital-Signage

Digital Signage: For displaying news information. Show the status of the transportation system, bus , cruise schedules. Take benefit from advertising Analyze people and present them to the target audience.

11.Public-Address

Public Address: To publicize and notify emergencies from various notification devices immediately and cover desired areas.

•License Plate Recognition • Parking Management System
•Face Recognition & Advance AI CCTV • People Counting by AI Camera
• Smart Turnstile • Time attendance notification
• Fever screening System • Digital Signage
• Smart Card • Mobile Surveillance System
• Public Address
1.License-Plate-Recognition

License Plate Recognition: able to analyze, locate and track the license plate easily, quickly and accurately, automatic access control. Can set access rights to prevent suspected vehicles from entering the area, improves safety , reduce the risk of crime

2.Parking-Management

Parking Management System: Able to find available parking locations easily. Do not waste time looking for a place to park. Park with peace of mind, events are recorded while parking. No worries about forgetting the parking lot and also able to locate the car from the license plate

3.Face-Recognition

Face Recognition & Advance AI CCTV: You can search for people by metadeta such as gender, hair color, clothing color, search for vehicles by type and color. From the cameras at the whole system at the same time And compose a story easily . no need to find event from camera one by one anymore.

6.People-Counting

People Counting by AI Camera: To collect statistics and analyze service usage Including being able to be applied for safety Prevent the use of the service beyond the limit

5.Turnstile

Smart Turnstile: Measure and screen people who have excess temperature or who do not wear mask. And support E Ticket system in the future

No-picture

Time attendance notification: Check the name by face quickly, accurately, notify the status immediately with safe.

8.Fever-screening

Fever screening System: Measure and screen people who have excess temperature. Reduce the spread of infectious diseases.

10.Digital-Signage

Digital Signage: For displaying news information. Show the status of the transportation system, bus , cruise schedules. Take benefit from advertising Analyze people and present them to the target audience.

Payment-&-Access

Smart Card: Combine all applications with one card. Can be used for entry and exit at various locations, name checks, registration, spending via cards, all products and services

Mobile-Surveillance

Mobile Surveillance System: Transportation Management System. Notify the status when getting on the vehicle, Track the shuttle location, Save images inside the vehicle, Prevent people from being stuck in the vehicle, and report travel information.

11.Public-Address

Public Address: To publicize and notify emergencies from various notification devices immediately and cover desired areas

• License Plate Recognition System • Parking Management System
• Visitor Management & Access Door Monitoring • Time attendance notification
• Fever screening System • Emergency Call Point
• Digital Signage • Public Address
1.License-Plate-Recognition

License Plate Recognition System: able to analyze, locate and track the license plate easily, quickly and accurately, automatic access control. Can set access rights to prevent suspected vehicles from entering the area, improves safety , reduce the risk of crime

2.Parking-Management

Parking Management System: Able to find available parking locations easily. Do not waste time looking for a place to park. Park with peace of mind, events are recorded while parking. No worries about forgetting the parking lot and also able to locate the car from the license plate

Visitor-Management-

Visitor Management & Access Door Monitoring: Easy management of contacts. Increase response by Online registration. Control entry to the area precisely and quickly. Automatic door lock feature. You can set the opening-closing time , control and display the status of the door

No-picture

Time attendance notification: Check the name by face quickly, accurately, notify the status immediately with safe

8.Fever-screening

Fever screening System: Measure and screen people who have excess temperature. Reduce the spread of infectious diseases.

Emergency-Call-Point

Emergency Call Point: The person in need just press the button, the system will send video and audio signals to the control center to communicate and receive notification. The control center can also control pan tilt zoom cameras mounted on notification poles.
to watch the event closely and take action in time.

Mobile-Surveillance

Digital Signage: For displaying news information. Show the status of the transportation system, bus , cruise schedules. Take benefit from advertising Analyze people and present them to the target audience.

11.Public-Address

Public Address: To publicize and notify emergencies from various notification devices immediately and cover desired areas

• License Plate Recognition System • Parking Management System
• Traffic Management System • Face Recognition & Advance AI CCTV System
• Visitor Management & Access Door Monitoring System • People Counting by AI Camera
• Smart Turnstile • Time attendance notification
• Fever screening System • Emergency Call Point
• Digital Signage • Mobile Surveillance System
• Public Address
1.License-Plate-Recognition

License Plate Recognition System: Able to analyze, locate and track the license plate easily, quickly and accurately, automatic access control. Can set access rights to prevent suspected vehicles from entering the area, improves safety , reduce the risk of crime

2.Parking-Management

Parking Management System: Able to find available parking locations easily. Do not waste time looking for a place to park. Park with peace of mind, events are recorded while parking. No worries about forgetting the parking lot and also able to locate the car from the license plate

Traffic-Management

Traffic Management System: Manage traffic smoothly , Reduce traffic jams and accidents , Prevent violations of the law , plan your travel and traffic efficiently

3.Face-Recognition

Face Recognition & Advance AI CCTV System: You can search for people by metadeta such as gender, hair color, clothing color, search for vehicles by type and color. From the cameras at the whole system at the same time And compose a story easily . no need to find event from camera one by one anymore.

Visitor-Management-

Visitor Management & Access Door Monitoring System: Easy management of contacts. Increase response by Online registration. Control entry to the area precisely and quickly. Automatic door lock feature. You can set the opening-closing time , control and display the status of the door

People-Counting

People Counting by AI Camera: To collect statistics and analyze service usage Including being able to be applied for safety Prevent the use of the service beyond the limit

Turnstile1

Smart Turnstile: Measure and screen people who have excess temperature or who do not wear mask. And support E Ticket system in the future

No-picture

Time attendance notification: Check the name by face quickly, accurately, notify the status immediately with safe

8.Fever-screening

Fever screening System: Measure and screen people who have excess temperature. Reduce the spread of infectious diseases.

Emergency-Call-Point

Emergency Call Point: The person in need just press the button, the system will send video and audio signals to the control center to communicate and receive notification. The control center can also control pan tilt zoom cameras mounted on notification poles to watch the event closely and take action in time.

10.Digital-Signage

Digital Signage: For displaying news information. Show the status of the transportation system, bus , cruise schedules. Take benefit from advertising Analyze people and present them to the target audience.

Mobile-Surveillance1

Mobile Surveillance System: Transportation Management System. Notify the status when getting on the vehicle, Track the shuttle location, Save images inside the vehicle, Prevent people from being stuck in the vehicle, and report travel information.

11.Public-Address

Public Address: To publicize and notify emergencies from various notification devices immediately and cover desired areas

• License Plate Recognition System • Parking Management System
• Traffic Management System • Face Recognition & Advance AI CCTV System
• Fever screening System • Emergency Call Point
• Digital Signage • Mobile Surveillance
• Public Address
1.License-Plate-Recognition

License Plate Recognition System: Able to analyze, locate and track the license plate easily, quickly and accurately, automatic access control. Can set access rights to prevent suspected vehicles from entering the area, improves safety , reduce the risk of crime

2.Parking-Management

Parking Management System: Able to find available parking locations easily. Do not waste time looking for a place to park. Park with peace of mind, events are recorded while parking. No worries about forgetting the parking lot and also able to locate the car from the license plate

Traffic-Management

Traffic Management System: Manage traffic smoothly , Reduce traffic jams and accidents , Prevent violations of the law , plan your travel and traffic efficiently

3.Face-Recognition

Face Recognition & Advance AI CCTV System: You can search for people by metadeta such as gender, hair color, clothing color, search for vehicles by type and color. From the cameras at the whole system at the same time And compose a story easily . no need to find event from camera one by one anymore.

8.Fever-screening

Fever screening System: Measure and screen people who have excess temperature. Reduce the spread of infectious diseases.

Emergency-Call-Point

Emergency Call Point: The person in need just press the button, the system will send video and audio signals to the control center to communicate and receive notification. The control center can also control pan tilt zoom cameras mounted on notification poles. To watch the event closely and take action in time.

10.Digital-Signage

Digital Signage: For displaying news information. Show the status of the transportation system, bus , cruise schedules. Take benefit from advertising Analyze people and present them to the target audience.

Mobile-Surveillance2

Mobile Surveillance: Transportation Management System. Notify the status when getting on the vehicle, Track the shuttle location, Save images inside the vehicle, Prevent people from being stuck in the vehicle, and report travel information.

11.Public-Address

Public Address: ระบบประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเหตุฉุกเฉินจากอุปกรณ์แจ้งเตือนต่างๆ ได้ทันที

• Face Recognition & Advance AI CCTV System • Visitor Management & Access Door Monitoring System
• Personal Safety Detection System • People Counting by AI Camera
• Smar Turnstile • Time attendance notification
• Fever screening System • Emergency Call Point
• Digital Signage • Mobile Surveillance System
• Public Address
3.Face-Recognition

Face Recognition & Advance AI CCTV System: You can search for people by metadeta such as gender, hair color, clothing color, search for vehicles by type and color. From the cameras at the whole system at the same time And compose a story easily . no need to find event from camera one by one anymore.

Visitor-Management-

Visitor Management & Access Door Monitoring System : Able to find available parking locations easily. Do not waste time looking for a place to park. Park with peace of mind, events are recorded while parking. No worries about forgetting the parking lot and also able to locate the car from the license plate.

No-picture

Personal Safety Detection System: Detect and screen worker who do not wear Personal Protective Equipment. Notifying people who do not obey the rules Reduce the risk and severity of accidents

People-Counting

People Counting by AI Camera: To collect statistics and analyze service usage Including being able to be applied for safety Prevent the use of the service beyond the limit.

Turnstile1

Smar Turnstile: Measure and screen people who have excess temperature or who do not wear mask. And support E Ticket system in the future

No-picture

Time attendance notification: Check the name by face quickly, accurately, notify the status immediately with safe

8.Fever-screening

Fever screening System: Measure and screen people who have excess temperature. Reduce the spread of infectious diseases.

Emergency-Call-Point

Emergency Call Point: The person in need just press the button, the system will send video and audio signals to the control center to communicate and receive notification. The control center can also control pan tilt zoom cameras mounted on notification poles. To watch the event closely and take action in time.

10.Digital-Signage

Digital Signage: For displaying news information. Show the status of the transportation system, bus , cruise schedules. Take benefit from advertising Analyze people and present them to the target audience.

Mobile-Surveillance1

Mobile Surveillance System: Transportation Management System. Notify the status when getting on the vehicle, Track the shuttle location, Save images inside the vehicle, Prevent people from being stuck in the vehicle, and report travel information.

11.Public-Address

Public Address: To publicize and notify emergencies from various notification devices immediately and cover desired areas

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save