การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของโรงงานที่ใช้ “ระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน” ด้วยเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ BIOGAS 5000

การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของโรงงานที่ใช้ “ระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน” ด้วยเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ BIOGAS 5000

 

การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของโรงงานที่ใช้
“ระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic digestion)” ด้วยเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ BIOGAS 5000
       1
        ในปัจจุบันทั่วโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น โดยการได้มาซึ่งพลังงานทดแทนที่อยู่ในรูปของการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion, AD) กลายเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย และเป็นวิธีการเปลี่ยนรูปของพลังงานตามธรรมชาติ สำหรับการเปลี่ยนของเสียที่มีความซับซ้อนให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
        ดังนั้น  จะเห็นได้ว่าบางประเทศมีจำนวนโรงงานที่มีการใช้ระบบการย่อยสลายของเสียในรูปแบบของการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โรงงานเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร (UK) ได้มีการตั้งเป้าหมายในการสร้างพลังงานร้อยละ 15 จากแหล่งพลังงานทดแทนให้ได้ภายในปี 2563 ดังนั้นจึงมีความสำคัญมากขึ้นที่จะต้องทำการรักษา และตรวจสอบคุณภาพของก๊าซที่ผลิตโดยโรงงานเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
            Avril Banks ผู้อำนวยการ AB-EN Environment & Energy ที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับระบบการย่อยสลายของเสียในรูปแบบของการย่อยสลายแบบไม่ใช้อออกซิเจนที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ และเป็นลูกค้าที่ยาวนานของทางแบรนด์ Geotech มีความเห็นว่าส่วนสำคัญของการบำรุงรักษา และปรับปรุงคุณภาพของก๊าซในโรงงาน (AD) ในปัจจุบันคือ การมีเครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซที่ทันสมัย
           Avril กล่าวว่าการใช้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในโรงงาน (AD) บางครั้งถูกมองว่าเป็น “สิ่งที่เกินความจำเป็น” แต่ในความเป็นจริงแล้วอุปกรณ์นี้มีความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพของก๊าซชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้น และทำให้โรงงานมีความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้โรงงานทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ต้องมีกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการทางชีวภาพภายในถัง และวิธีการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากวัตถุดิบแต่ละชนิดมีปริมาณมีเธน(CH4) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ที่แตกต่างกันออกไปและเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตก๊าซเหล่านี้ตลอดวงจรการผลิตได้
          เครื่องวิเคราะห์ก๊าซได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานที่เกี่ยวกับ Anaerobic Digestion ในหลายๆ ด้าน ในขั้นต้นนั้นช่วยให้โรงงานสามารถจัดการระบบผลิต และสามารถตรวจสอบปริมาณก๊าซได้แบบเรียลไทม์ โดยให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับระดับก๊าซ CH4 และ H2S ผู้ใช้งานบางรายใช้ข้อมูลเรียลไทม์จากเครื่องวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลในก่อนหน้า เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการ Anaerobic Digestion เพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพที่มีคุณภาพด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด
            เช่นเดียวกับการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ที่ปล่อยออกมาในกระบวนการ Anaerobic Digestion สามารถทำลายอุปกรณ์ และเป็นอันตรายต่อผู้คน ดังนั้น วิธีเดียวที่สามารถมั่นใจได้ว่าระดับของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ภายในก๊าซผสมที่มีการส่งผ่านไปยังเครื่องยนต์นั้นไม่มากเกินไป นั่นคือ การตรวจสอบก๊าซในสายการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
1
          นอกจากนี้  เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ จำเป็นที่จะต้องมีการสอบเทียบ (Calibration) โดยการสอบเทียบมีความสำคัญเนื่องจาก sensor ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ล้วนแล้วแต่มีอายุการใช้งานที่จำกัด ดังนั้น เพื่อที่จะได้รับประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์จำเป็นจะต้องผ่านการสอบเทียบที่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งเครื่องมือของทาง Geotech ได้รับการสอบเทียบในระบบที่คงที่  โดยใช้อุปกรณ์สอบเทียบอัตโนมัติที่ผ่านการรองรับมาตรฐาน ISO17025 เพื่อให้การอ่านค่ามีความแม่นยำถูกต้องอยู่เสมอ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบการสอบเทียบที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน
1
1
1
สนใจผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ :
คุณพณิชรัตน์ ก้านจันทร์ โทร. 092-282-3339 / Line ID : @entech