ขอเชิญลูกค้าพบกับบูธแสดงสินค้าและโปรโมชั่นของเอ็นเทคฯ ที่งาน Bangkok RHVAC 2019 @BITEC

 

พบกับโปรโมชั่นพิเศษ! ลดยกเซ็ท แถมเป็นชุด
สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมปรับอากาศและเครื่องเย็น


ตั้งแต่วันที่ 25-28 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 


โปรโมชั่นภายในงาน

ดาวน์โหลด Brochure >>
โปรโมชั่นเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศและคุณภาพอากาศ

Related Searches:

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดค่า BOD (Biological Oxygen Demand) รุ่น OxiTop สำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ใช้หลักการแปลงค่าความดันให้เป็นความเข้มข้นของออกซิเจน (BOD) โดยใช้ Ideal Gas Law ทำการวัดความดันผ่านเซ็นเซอร์ความดันอิเล็กทรอนิกส์ในขวดที่ปิดสนิท

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “Innovative Technology for IIoT application across all industries”

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ บ.เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เวลา 09.00 – 15.30 น.

ขอแนะนำ กล้องจับภาพความร้อนพร้อมระบบวิเคราะห์ภาพ H4 Thermal Camera แบรนด์ Avigilon

กล้องความร้อน H4 สามารถตรวจจับพร้อมจำแนกบุคคลและยานพาหนะแล้วทำการแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางทราบถึงภัยคุกคามที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นในระยะไกลได้ ระบบวิเคราะห์ภาพด้วยเทคโนโลยีระดับสูง สามารถเรียนรู้ได้เอง วิเคราะห์ได้แม้ในที่มืด สภาวะฝุ่นละออง หรือ หมอกควัน

ขอแนะนำ ห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น FITOCLIMA WALK-IN STABILITY CHAMBERS

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรักษาสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาให้มีความเสถียรภาพ มีซอฟต์แวร์สำหรับการบันทึกข้อมูล IQ, OQ และ PQ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา สัตวแพทย์  เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม การจัดเก็บและการรักษา การควบคุมคุณภาพและการวิจัย

Chat with us on LINE