ขอแนะนำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ รุ่น Biogas 5000 แบรนด์ Geotech

ท่านกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ ???
► คุณภาพของก๊าซชีวภาพไม่คงที่สม่ำเสมอมีผลต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
► ค่าวัดก๊าซไม่ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ
► เครื่องใช้งานยุ่งยาก ไม่มีระบบบันทึกข้อมูล
คำตอบของปัญหา คือ Biogas 5000Portable Biogas Monitor


วิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ BIOGAS 5000สนใจผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อกลับ 
: คุณพณิชรัตน์  โทร: 092-282-3339 หรือ 090-973-5807  E-mail: panichrat@entech.co.th  Line ID: @entech

Related Searches:

ขอแนะนำ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง แบรนด์ WTW

ระบบ IQ Sensor Net สำหรับวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่องสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและ COD/BOD Sensor จากประเทศเยอรมนี

The universal air velocity & IAQ measuring instrument เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร testo 400

สามารถตรวจวัดค่า Flow, temperature, humidity, pressure, illuminance, radiant heat, turbulence, CO2 and CO ได้

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี_4

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อุตสาหกรรมชีวมวล_7

สัมมนาอุตสาหกรรมชีวมวลสำหรับการผลิตความร้อนและไฟฟ้า

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Chat with us on LINE