Blog

Latest Stories

“Smart Probe – โพรบอัจฉริยะ” เครื่องมือวัดในยุคเทคโนโลยี 4.0

by ampawan | December 25, 2019

โพรบอัจฉริยะ สามารถใช้งานกับงานด้าน HVAC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต ดูข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นได้ รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS 8.3 และ Android 4.3 ขึ้นไป เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Bluetooth 4.0

ขอแนะนำ ชุดศึกษาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภาคพื้นดิน รุ่น QBot 2e แบรนด์ Quanser

by ampawan | December 25, 2019

QBot 2e เป็นอุปกรณ์ชุดทดลองเรียนรู้และวิจัยหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในที่ร่มแบบสองล้อ พร้อมด้วยระบบเซนเซอร์วัดค่าแบบต่างๆและระบบประมวลผลภาพ ประกอบกับเอกสารทางการศึกษา

ขอแนะนำ เครื่องมือตรวจวัดในระบบบำบัดน้ำเสียและวัดค่า COD

by ampawan | December 18, 2019

เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดซ์สารประกอบอินทรีย์อย่างสมบูรณ์ ค่า COD เป็นค่าดัชนีคุณภาพน้ำที่มีความสำคัญมากในการเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการควบคุมมลพิษทางน้ำ

ขอแนะนำ 2DOF Robot ชุดศึกษาการควบคุมแขนกลแบบ 2 แกน แบรนด์ Quanser

by ampawan | December 6, 2019

2DOF Robot เป็นอุปกรณ์สำหรับการศึกษาด้านหุ่นยนต์ในระดับพื้นฐานและระดับกลาง เช่น Forward Kinematics , Inverse Kinematics สามารถติดตั้งเพนดูลัมผกผันเพิ่มเติมได้เพื่อขยายการทดลอง

ขอแนะนำ เครื่องวัดคุณภาพของอากาศอัด (Compressed air quality) รุ่น OIL Check 400

by ampawan | December 6, 2019

สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยสามารถวัดค่าปริมาณไอน้ำมัน จำนวนฝุ่น และ dew point ได้  ช่วงการวัดปริมาณน้ำมัน 0.001 – 2.5 mg/m3

การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดปริมาตรการไหลของอากาศ Testo 420

by ampawan | November 28, 2019

ใช้งานง่าย ตัวปุ่มกดมีความชัดเจน มีอุปกรณ์ Flow straightener บังคับทิศทางลม ทำให้ค่าการวัดมีความแม่นยำ สามารถใช้งานร่วมกับแอพลิเคชั่น ดูค่าการวัดผ่านสมาร์ทโฟนได้

ระบบกล้องวงจรปิดความละเอียดสูง พร้อมระบบวิเคราะห์ภาพ รุ่น H5A

by ampawan | November 27, 2019

Video Analytic Camera รุ่น H5A มีเทคโนโลยี H.265 + HDSM smart codec ทำให้ได้ข้อมูลความละเอียดสูงโดยใช้ Bandwidth ต่ำ และใช้พื้นที่จัดเก็บน้อย ความละเอียดสูงถึงระดับ 4K

ขอแนะนำ กล้องตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ รุ่น EyeCGas ผลิตภัณฑ์ Opgal

by ampawan | November 25, 2019

กล้องตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ รุ่นใหม่ แบรนด์ Opgal ที่มี Built-in Wi-Fi เชื่อมต่อข้อมูลแบบ live video streaming และดาวน์โหลดวิดีโอ สามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุได้ โดยถ่ายภาพในโหมด Thermography มีหน่วยความจำภายในแบบ solid-state ความจุ 64 GB

ขอแนะนำ การตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพทางด้านอาหารด้วย เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ

by ampawan | November 21, 2019

เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ สามารถช่วยทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือคุณภาพอาหารให้ดียิ่งขึ้น โดยเครื่องไตเตรทอัตโนมัติของทางแบรนด์ SI Analytics แบ่งออกเป็นหลายรุ่นด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซด้วยเทคนิค FTIR แบบพกพา รุ่น GT5000 Terra

by ampawan | November 12, 2019

เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบเคลื่อนย้ายได้ ใช้หลักการ FTIR วิเคราะห์และอ่านค่าความเข้มข้นได้พร้อมกันสูงสุด 50 ชนิดก๊าซ  สามารถใช้งานได้หลากหลายแอพพลิเคชั่น ทั้งด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและทางด้านสุขอนามัย เช่น การตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การตรวจสอบความเป็นอันตรายจากการรมก๊าซเพื่อกำจัดแมลงในตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น