Blog

Latest Stories

ระบบกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อเฝ้าระวังเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

by ampawan | May 25, 2020

มีความสำคัญในการจัดเก็บเชื้อเพลิงทางด้านชีวมวล มีแจ้งเตือนเมื่อถึงระดับค่าความร้อนตามที่ได้ตั้งค่าไว้ รู้ตำแหน่งที่เกิดเหตุ ทำให้เชื้อเพลิงชีวมวลไม่สูญเสีย

CEMs : ความสำคัญของระบบวัดมลพิษทางอากาศ

by ampawan | May 21, 2020

ระบบ CEMS ที่เลือกใช้อุปกรณ์คุณภาพสูง และมีการออกแบบระบบที่ดี จะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่เจอกับปัญหาในการใช้งาน ได้ค่าการวัดที่ เชื่อถือได้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุงและดูแลรักษา

ระบบตรวจสอบและตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ (IOT Gas controller)

by ampawan | May 21, 2020

ระบบ IOT Gas controller เป็นระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ขนาดเล็กและติดตั้งได้ง่ายแบบยึดติดผนัง เชื่อมต่อเข้ากับตู้ควบคุม Fire alarm หรือ BMS,BAS และดูค่าการวัดแบบ Real time ผ่าน Cloud ได้

ระบบตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้ง ชนิดเก็บตัวอย่างก๊าซพร้อมชุดปรับสภาพสำหรับระบบ Wet scrubber

by ampawan | May 20, 2020

ติดตั้งเซนเซอร์ได้ทั้งก๊าซประเภทไวไฟ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซพิษ เช่น Tvoc, H2S, NH3 ออกแบบมาเพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพของระบบ Wet scrubber

ระบบตรวจวัดและเตือนการรั่วไหลของฝุ่นจากระบบดักฝุ่นแบบต่อเนื่อง

by ampawan | May 19, 2020

เพื่อให้การควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 การป้องกันการรั่วไหลของฝุ่นจากปล่องระบายโดยใช้การสังเกตของผู้ปฏิบัติงาน

ระบบเฝ้าระวังการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ Gas detector รุ่น iTRANS2

by ampawan | May 18, 2020

Gas detector แบบติดตั้ง iTRANS2 สามารถใช้งานทั้งตรวจวัดก๊าซในกลุ่มของพื้นที่อับอากาศได้ครอบคลุมทั้ง 4 ชนิด และเพิ่มเติมสำหรับงาน Biogas โดยเป็นแบบ Stand alone type

ชุดจำลองการสั่นสะเทือนแบบ 2 แกน Shake Table III XY

by ampawan | May 13, 2020

เป็นอุปกรณ์จำลองแผ่นดินไหวกำลังสูงแนวระนาบแบบสองแกน สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ระบบพลศาสตร์ระดับสูง เพื่อการวิจัยในการลดความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว

Calcmet Software กับการวิเคราะห์ก๊าซต่างๆ ด้วยเครื่อง FTIR Analyzer รุ่น GT5000 Terra

by ampawan | May 12, 2020

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ GT5000 Terra พร้อมกับซอฟต์แวร์ Calcmet ที่ให้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ก๊าซอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ ใช้งานได่หลายแอพลิเคชั่น ทั้งด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและทางด้านสุขอนามัย

เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ รุ่น TitroLine® 5000 แบรนด์ SI Analytics

by ampawan | May 12, 2020

เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ TitroLine® 5000 วัดค่า pH, สภาพความเป็นด่าง (Alkalinity; p+m value), FOS/TAC, ค่า COD และคลอไรด์ในน้ำเสีย ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

inoLab® Multi 9630 IDS เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ

by ampawan | May 11, 2020

วัดและวิเคราะห์ได้ทั้งค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าการนำไฟฟ้า, ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) , BOD ได้, ค่า ORP, ค่าความเค็ม ,ค่า TDS ได้