Tews Elektronik

Moisture Measuring Instrument, Germany

Related Searches:

สุดยอดนวัตกรรม ฆ่าเชื้อโรค จากห้องฆ่าเชื้อโรคตามร่างกาย “CLeanTech”

ห้อง “CLeanTech” นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคตามร่างกาย ด้วย เทคโนโลยี BioEm Air Sanitizing, Purifying Aegis, และห้องความดันลบ รวมสามเทคโนโลยีในหนึ่งเดียว

การเลือกใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) อย่างถูกต้อง

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักว่า เครื่องวัดระดับเสียง (Sound level meter) และ เครื่องวัดเสียงสะสม (Noise dosimeter) แตกต่างกันอย่างไร และเลือกใช้อย่างให้ให้เหมาะสม

การตรวจสอบการรั่วของยาในบรรจุภัณฑ์แบบไม่ทำลาย หรือ Non-Destructive Testing

ความจำเป็นในการตรวจสอบการรั่วของยาในบรรจุภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพของยา เพื่อให้มั่นใจว่ายาปลอดเชื้อ เป็นไปตามข้อกำหนดของ USP1207 และตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับนักผจญเพลิง Seek Thermal รุ่น Reveal FirePRO

เซ็นเซอร์ความร้อนละเอียดสูง 320 x 240 Pixels บันทึกภาพได้สูงสุดถึง 4,000 ภาพ ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานสูงสุด 3.5 ชั่วโมง