การดับเพลิงด้วยสารดับเพลิงชนิดโฟม และขอแนะนำเครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (CAFS Extinguisher)

การดับเพลิงด้วยสารดับเพลิงชนิดโฟม และขอแนะนำเครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (CAFS Extinguisher)

 โฟมที่ใช้สำหรับดับเพลิงที่มีความรุนแรง ที่อาจเกิดจากสารเคมีของเหลวที่ติดไฟ (flammable liquid) ในโรงงานอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเหลว โรงงานที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์เครื่องบินโดยสาร แท่นเจาะน้ำมัน เป็นต้น เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้น พนักงานดับเพลิงต้องดับไฟได้อย่างรวดเร็ว น้อยกว่า 5 นาที เพื่อลดการสูญเสียชีวิต  ทรัพย์สินของโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีการดับเพลิงเบื้องต้นของโฟมดับเพลิงมาเป็นทางเลือก เพื่อป้องกันอันตรายจากเพลิงไหม้ (fire hazard) ที่อาจเกิดขึ้น  ถังดับเพลิงโดยทั่วไปนั้นมีหลายชนิดหลายประเภท ซึ่งมีขีดจำกัดในการใช้งานแตกต่างกันไป แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงถังดับเพลิงว่ามีวิธีการและความสำคัญอย่างไร
 
โฟมดับเพลิงในภาพที่ 1 คือ คอลลอย์ ที่เป็นฟองก๊าซขนาดเล็กที่มีผนังเป็นฟิล์มของเหลวของสารละลายลดแรงตึงผิวที่มารวมตัวอย่างมั่นคง มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและน้ำมัน จึงสามารถปกคลุมในแนวราบได้โดยการเคลื่อนที่อย่างอิสระเหนือผิวหน้าของเหลวที่กำลังลุกไหม้ แล้วกลายเป็นแผ่นกว้างไล่อากาศออกจากบริเวณที่มีเพลิงไหม้ พร้อมขวางกั้นไอสารไวไฟไม่ให้สัมผัสกับอากาศที่อยู่รอบๆ เปลวไฟ แม้ว่าจะมีลมแรงมีเปลวไฟหรือเกิดความร้อนสูง โฟมดับเพลิงก็จะไม่ถูกทำลายลงไปโดยง่ายอีกทั้งสามารถจะฉีดซ้ำลงไป ฟองโฟมดับเพลิงบางส่วนเกิดความเสียหายขณะดับเพลิง ประสิทธิภาพของโฟมดับเพลิงจึงขึ้นอยู่กับกลไกการดับเพลิง ในภาพที่ 2 ที่มีอยู่ 5 ข้อ ดังนี้
1. ลดอุณหภูมิที่ผิวของเชื้อเพลิงเหลวให้ต่ำกว่าอุณหภูมิของจุดติดไฟ (ignition point) เอง จึงสามารถลดอุณหภูมิของไอเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ไพโรไลซีส (pyrolysis product)
2. ทำให้เกิดแนวขวางกั้นเชิงกายภาพระหว่างผิวเชื้อเพลิง เหลวและอากาศ
3. ขจัดก๊าซออกซิเจน หรือทำให้ก๊าซออกซิเจนเจือจางจากอากาศบริเวณรอบๆ เปลวไฟ
4. เจือจางปริมาณเชื้อเพลิงเหลวด้วยสารเฉื่อย
5. ลดปริมาณของอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ ในทางปฎิบัตินั้นเราใช้สารก๊าซฮาโลเจน
แต่ถังดับเพลิงชนิดโฟมและแบบทั่วไปยังมีขีดจำกัดอยู่ในตารางนี้จะเปรียบเทียบกับ ถังดับเพลิงรุ่นใหม Rosenbauer CAFS
สนใจผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ  คุณอนุวัฒน์  โทร: 02-779-8888 ต่อ 204 / 095-804-4548    Line ID : @entechrescue