Calcmet Software กับการวิเคราะห์ก๊าซต่างๆ ด้วยเครื่อง FTIR Analyzer รุ่น GT5000 Terra

Calcmet Software กับการวิเคราะห์ก๊าซต่างๆ ด้วยเครื่อง FTIR Analyzer รุ่น GT5000 Terra

Calcmet Software กับการวิเคราะห์ก๊าซต่างๆด้วยเครื่อง FTIR Analyzer รุ่นใหม่
จากประเทศฟินแลนด์ แบรนด์ Gasmet รุ่น GT5000 Terra

Gasmet ได้เปิดตัว เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ FTIR รุ่นใหม่ “GT5000 Terra” ที่มาพร้อมกับ ซอฟต์แวร์ Calcmet ทั้ง 2 เวอร์ชั่นที่ให้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมในทุกที่ที่จำเป็นจะต้องทำการตรวจวัดก๊าซอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ นับว่าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซที่ใช้หลักการของ FTIR ที่มีคุณภาพ และพกพาง่าย เครื่องวิเคราะห์ก๊าซเครื่องนี้สามารถทำการจัดเก็บและแสดงภาพสเปกตรัม FTIR ของก๊าซตัวอย่างแต่ละชนิดได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความเข้มข้นของส่วนประกอบก๊าซแต่ละชนิดได้มากกว่า 300 ชนิดก๊าซ

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าทาง Gasmet ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 เวอร์ชั่นด้วยกัน คือ Calcmet Easy และ Calcmet Expert โดยทั้ง 2 เวอร์ชั่น สามารถทำการเชื่อมต่อผ่านแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งการทำงาน และแสดงข้อมูลได้
– Calcmet Easy เป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการเดินทางเพื่อตรวจวัดตามจุดต่างๆ ซึ่งต้องการการวัดที่รวดเร็ว
– Calcmet Expert เป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ในเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น

1. Calcmet Easy 
เป็นซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานภาคสนาม ซอฟต์แวร์ Calcmet Easy มีเพียงตัวเลือกการตั้งค่าและมุมมองที่จำเป็นสำหรับการวัดขั้นพื้นฐาน และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนในการใช้งาน ซอฟต์แวร์รองรับอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสหรือแท็บเล็ต ทำให้การประมวลผลในภาคสนามนั้นทำได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของ Calcmet Easy
• มีการแจ้งเตือนทั้งรูปแบบเสียงและการแสดงผลที่หน้าจอเพื่อความปลอดภัยขณะทำการวัดที่มากขึ้นในกรณีที่เกิดความผิดปกติของเครื่อง    โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปริมาณก๊าซบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อผู้คนสูงเกินมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเราสามารถทำการตั้งค่าหรือกำหนดปริมาณของก๊าซให้เป็นตาม Exposure Limit Values (ELVs) หรือตามที่ต้องการได้
• ง่ายต่อการใช้งานการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถทำการดูผลการวัดได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดูสเปกตรัมของแต่ละชนิดก๊าซที่ทำการวัด ดูปริมาณความเข้มข้นของก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปได้แบบ real time ดูแนวโน้มของแต่ละชนิดก๊าซเมื่อเวลาผ่านไปว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด รวมทั้งสเปกตรัม background ที่ใช้เป็นตัวกำหนดความเหมาะสมของสภาวะในการวัดที่ถูกต้อง และ residual spectrum ที่สามารถใช้เช็คความถูกต้องเพื่อผลการวัดที่แม่นยำมากขึ้น
• สามารถทำการวิเคราะห์ก๊าซได้สูงสุดถึง 50 ชนิดก๊าซพร้อมกัน ทำให้เป็นการประหยัดทรัพยากรบุคลากรในการดำเนินการ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเวลาที่ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Calcmet Easy

2. Calcmet Expert
เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น โดยนอกเหนือจากการสั่งการทำงานในการวัด และแสดงผลข้อมูลการวัดแล้วยังสามารถทำการวิเคราะห์เพื่อหา unknow gas หรือก๊าซที่เราไม่สามารถระบุได้ที่หน้างาน และยังสามารถทำการการตรวจวัดก๊าซได้พร้อมกันสูงสุด 50 ชนิดก๊าซเช่นเดียวกัน

จุดเด่นของ Calc Expert
• สามารถนำเอาผลการวัดมาทำการวิเคราะห์ผ่าน library search เพื่อทำการวิเคราะห์หา unknow gas ที่ได้จากการรวบรวมฐานข้อมูลของชนิดก๊าซไว้มากกว่า 300 ชนิดก๊าซ รวมทั้งจากฐานข้อมูลของทาง NIST library ที่มีฐานข้อมูลของสารประกอบสูงถึง 5,000 ชนิด โดยไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ใดๆ
• ในงานทางด้านการวัดก๊าซอันตรายในตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากการขนส่งสินค้านั้นจำเป็นจะต้องมีการรมควันด้วยก๊าซพิษเพื่อกำจัดแมลงชนิดต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า ดังนั้นผู้ที่ต้องเข้าไปสัมผัสกับสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ก็อาจจะได้รับความเสี่ยงในการสัมผัสกับก๊าซเหล่านั้นได้ ดังนั้นเราจึงสามารถใช้งานเครื่องมือวัดของเราในการระบุก๊าซพิษที่ซึ่งได้รับการปรับปรุงทำให้สามารถเพิ่มสารประกอบใหม่ลงในไปการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย ในกรณีเหล่านี้ Gasmet GT5000 Terra จึงเป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย และความมั่นใจในการทำงาน โดยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายโดยไม่คาดคิดให้น้อยที่สุด

Calcmet Expert

นอกจากนี้ GT5000 Terra ยังสามารถเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบ Bluetooth, Wi-Fi หรือสาย USB ได้ และโดยเฉพาะในโหมด Wi-Fi นั้นช่วยให้เราสามารถทำการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เพื่อทำการสั่งการทำงานในระยะไกลผ่าน VPN ได้ จึงถือได้ว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยี IOT เข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันท์นภัส โทร. 092-282-3223 หรือ Line ID : @entech