ขอแนะนำ ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ-ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ

by ampawan | August 5, 2019

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สำหรับใช้ในงานเภสัชกรรม  เครื่องสำอางค์ อาหาร เครื่องดื่ม งานปศุสัตว์ งานเก็บรักษาคงสภาพ และการควบคุมคุณภาพ

การตรวจค่า COD และโลหะหนักในน้ำเสีย ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

by ampawan | December 21, 2018

เครื่อง Spectrophotometer รุ่น photoLab 7100 VIS สามารถตรวจวัด COD และโลหะหนักในตัวอย่างที่สนใจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมากกว่า 250 โปรแกรม

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ (เครื่องวัดค่า pH) แบรนด์ WTW

by ampawan | November 27, 2018

เครื่องวัด pH รุ่น Inolab pH 7310 สำหรับห้องปฏิบัติการ และเครื่องวัด pH รุ่น Profiline 3310 แบบพกพา

การวัดสีโดยวิธี ADMI พร้อมแนะนำเครื่อง PhotoLab สำหรับวัดสี ADMI

by ampawan | September 12, 2018

สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งน้ำธรรมชาติและน้ำทิ้ง วัดสีได้ครบทุกองค์ประกอบ ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ / ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ แบรนด์ Accuplus

by ampawan | June 8, 2018

ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0-40°C Incubator, 2-8oC Refrigerator สำหรับงาน 4 °C เก็บยา และน้ำยาเคมี, 37 °C งานเลี้ยงเชื้

“ขอแนะนำ Titroline®Automatic Titration เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ”

by ampawan | May 15, 2018

สามารถวัดค่า pH/mV ความละเอียดสูง สำหรับ pH-, ORP-, silver - และ mV-อิเล็กโทรด

Chat with us on LINE