ขอแนะนำเครื่องวัดฝุ่น สำหรับห้องคลีนรูม แบรนด์ Particles Plus

by ampawan | May 10, 2019

ขอแนะนำเครื่องตรวจวัดหาปริมาณอนุภาค ปริมาณฝุ่นละออง หาจุดแหล่งกำเนิดของฝุ่นที่เกินมาตรฐาน ที่อยู่ภายในห้องคลีนรูม

ขอแนะนำ เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัลติพารามิเตอร์ แบบพกพา Multi 3630 เทคโนโลยี IDS

by ampawan | March 19, 2019

มาพร้อมกับเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับ IDS sensor แบบไร้สายได้ แบรนด์ WTW จากประเทศเยอรมนี

การตรวจค่า COD และโลหะหนักในน้ำเสีย ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

by ampawan | December 21, 2018

เครื่อง Spectrophotometer รุ่น photoLab 7100 VIS สามารถตรวจวัด COD และโลหะหนักในตัวอย่างที่สนใจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมากกว่า 250 โปรแกรม

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ (เครื่องวัดค่า pH) แบรนด์ WTW

by ampawan | November 27, 2018

เครื่องวัด pH รุ่น Inolab pH 7310 สำหรับห้องปฏิบัติการ และเครื่องวัด pH รุ่น Profiline 3310 แบบพกพา

การวัดสีโดยวิธี ADMI พร้อมแนะนำเครื่อง PhotoLab สำหรับวัดสี ADMI

by ampawan | September 12, 2018

สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งน้ำธรรมชาติและน้ำทิ้ง วัดสีได้ครบทุกองค์ประกอบ ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ / ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ แบรนด์ Accuplus

by ampawan | June 8, 2018

ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0-40°C Incubator, 2-8oC Refrigerator สำหรับงาน 4 °C เก็บยา และน้ำยาเคมี, 37 °C งานเลี้ยงเชื้

Chat with us on LINE