โซลูชั่นสำหรับงานน้ำและน้ำเสีย (Solutions for water and wastewater applications)

by ampawan | October 5, 2020

ระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศซึ่งมีความสำคัญต่อการกักเก็บ การบำบัด การจ่ายน้ำสำหรับใช้ภายในบ้าน และอุตสาหกรรม สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการจัดการน้ำเสีย เพื่อกำจัดวัสดุที่ไม่ต้องการออกให้มากที่สุด

การวิเคราะห์น้ำเสียโดยไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์กรองตะกอน ด้วยเครื่องวัด TOC (QuickTOC Analyzer)

by ampawan | June 11, 2020

เครื่องวัด TOC เป็นเครื่องวัดสารอินทรีย์คาร์บอนรวม(TOC) แบบต่อเนื่องในน้ำเสียและการรั่วไหลมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ใช้งานได้อย่างทนทาน มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และเชื่อถือได้ วัดค่าพารามิเตอร์ที่หลากหลาย เช่น TC, TIC, TOC, TN, TP และ VOC/POC

ความสำคัญของการตรวจวัด TOC และขอแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ TOC

by ampawan | May 25, 2020

การวิเคราะห์ TOC มีประโยชน์สำหรับการทดสอบกระบวนการทำความสะอาด มั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดระบบส่งน้ำยังทำงานเป็นปกติ ช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้น้ำที่มีคุณภาพต่ำในกระบวนการผลิต

CEMs : ความสำคัญของระบบวัดมลพิษทางอากาศ

by ampawan | May 21, 2020

ระบบ CEMS ที่เลือกใช้อุปกรณ์คุณภาพสูง และมีการออกแบบระบบที่ดี จะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่เจอกับปัญหาในการใช้งาน ได้ค่าการวัดที่ เชื่อถือได้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุงและดูแลรักษา

ระบบตรวจวัดและเตือนการรั่วไหลของฝุ่นจากระบบดักฝุ่นแบบต่อเนื่อง

by ampawan | May 19, 2020

เพื่อให้การควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 การป้องกันการรั่วไหลของฝุ่นจากปล่องระบายโดยใช้การสังเกตของผู้ปฏิบัติงาน

สาระน่ารู้ : COVID-19 กับน้ำประปา และขอแนะนำเครื่องวัดคุณภาพน้ำดื่ม น้ำประปา

by ampawan | March 20, 2020

เครื่องวัดคุณภาพน้ำดื่ม น้ำประปา วัดได้แบบค่าเดียวหรือเลือกวัดค่าได้สูงสุดถึง 6 ค่า ได้แก่ pH, ORP, Conductivity, D.O., Turbidity, Chlorine

ระบบเตือนการรั่วไหลของฝุ่นจากระบบดักฝุ่นแบบ Bag House รุ่น PCME 65-02

by ampawan | February 13, 2020

สามารถเฝ้าระวังการตรวจจับที่เชื่อถือได้กรณีที่มีการเกิดรอยรั่วและแตกของถุงFilter แบบต่อเนื่อง ลดต้นทุน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ถุงFilter ทุกถุงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง