การตรวจวัดค่าน้ำเสียตามมาตรฐาน ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

by ampawan | September 24, 2020

เครื่องมือที่ช่วยควบคุมปริมาณของสารเคมีต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สามารถวัดปริมาณสารเคมีหลากหลายพารามิเตอร์ด้วยหลักการส่องผ่านและดูดกลืนแสง

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ (OGI Camera / Gas Detector)

by ampawan | September 21, 2020

วิธีการควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ทำได้โดยโปรแกรมการวัดสำรวจและซ่อมบำรุง ซึ่งบังคับให้จะต้องมีการตรวจวัดเพื่อสำรวจการรั่วระเหยและตามด้วยการซ่อมบำรุงที่ต้องการ

การตรวจวัดค่าพีเอช(pH) ให้ได้มาตรฐานด้วยเครื่องวัดค่าpH (pH Meter)

by ampawan | August 27, 2020

เครื่องวัดค่า pH มีทั้งแบบที่เป็น Portable Meter และแบบ Benchtop Meter ได้แก่รุ่น ProfiLine, MultiLine® และ inoLab®แบรนด์ WTW ประเทศเยอรมนี สามารถใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งในส่วนของภาคสนาม และภายในห้องแลป

รถตรวจวัดคุณภาพน้ำและวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่

by ampawan | August 25, 2020

รถตรวจวัดคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์บนรถที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการใช้งาน ทำงานได้แม้อยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า สะดวก และใช้งานง่าย

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองจากปล่องระบาย

by ampawan | August 19, 2020

เครื่องมือเก็บตัวอย่างอนุภาคฝุ่นในปล่องระบาย สามารถทำการเก็บอนุภาคตัวอย่างฝุ่นในระดับ PM 10 และ PM 2.5 ได้ ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ DadoLAb รุ่น ST5 Evo

การควบคุมประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซมีเทนจากน้ำเสีย ด้วยเครื่องตรวจวัดก๊าซมีเทน

by ampawan | August 18, 2020

เครื่องตรวจวัดก๊าซมีเทน ช่วยให้การผลิตก๊าซชีวภาพมีคุณภาพ ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ด้วยการตรวจสอบก๊าซชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการได้อย่างถูกต้องต้องแม่นยำ

อุุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

by ampawan | July 20, 2020

เครื่องวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิต Biogas จะต้องมีการตรวจวัดคุณภาพของน้ำเสียในหลายๆ พารามิเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นค่าของ DO, BOD, COD, pH รวมถึงอัตราการไหลของน้ำเสียเหล่านั้นก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัด

เครื่องมือสำหรับตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับมลพิษจากก๊าซและไอระเหย

by ampawan | July 16, 2020

การเก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศไปวิเคราะห์ เช่น ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ (Sampling bag) ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Pump) หลอดเก็บสารตัวอย่าง (Sorbent tube) จะทำให้เราทราบถึงระดับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศว่าอันตรายต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานหรือไม่