กล้องอินฟราเรดที่ใช้สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

by ampawan | September 10, 2020

สำหรับการตรวจวัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ความละเอียด 382 x 288 พิกเซล (PI450) และ 640 x 480 พิกเซล (PI640) ด้วยเลนส์ไมโครสโคปที่สามารถเปลี่ยนและโฟกัสได้

ลดต้นทุนพลังงานด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศอัด

by ampawan | August 31, 2020

กระบวนการผลิตของเราอาจจะมีขั้นตอนที่มากมาย ซึ่งทำให้อาจต้องใช้เครื่องวัดอัตราการไหลหลากหลายแบบ แต่ VPInstruments สามารถใช้ได้กับทุกส่วนของระบบอากาศอัด

เครื่องวัดค่าความชื้นในผลิตภัณฑ์ สำหรับห้องปฏิบัติการ รุ่น MW4300

by ampawan | August 14, 2020

สามารถวัดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง ไม่ใช้สารเคมี ใช้ได้กับตัวอย่างหลากหลาย เช่น ตัวอย่างที่เป็นแผ่น เช่น ใบยาสูบ หรือกระดาษ ตัวอย่างที่เป็นเมล็ด ตัวอย่างที่เป็นผง

Co-Improving is our idea of Consulting & Customer Driven Solutions

by ampawan | April 15, 2020

Intellectual property and specialized know-how are becoming more and more important as a success factor for the company results of our customers.

การใช้พลังงานในระบบอากาศอัดอย่างคุ้มค่าด้วย VPVision จาก VPInstruments

by ampawan | April 10, 2020

VPVision เป็นโซลูชันสำหรับตรวจสอบอัตราการไหลของพลังงาน มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ ดูข้อมูลบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนได้

Hydroelectric Power Plants: Penstock Monitoring

by ampawan | April 10, 2020

The effective increase in plant safety at low cost and with very little effort compared to the installation of wetted measuring technology.

เครื่องตรวจวัดสีในอุตสาหกรรมเบียร์ AF16-F Color Sensor จากแบรนด์ Optek ประเทศเยอรมนี

by ampawan | February 25, 2020

เครื่องวิเคราะห์ของเหลวในกระบวนการผลิต ตรวจวัดสีได้อย่างแม่นยำ โดยใช้แสงในช่วงความยาวคลื่น 385 ถึง 1,000 นาโนเมตร