Detecting Gas Saving Lives

by ampawan | August 21, 2020

หลายอุตสาหกรรมมีการใช้ VOCs ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ การสัมผัสกับสารประกอบเหล่านี้อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง จัดเก็บ ใช้งาน หรือผลมาจากการรั่วไหล ดังนั้นการทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศควรจะได้รับการตรวจติดตามและตรวจจับ VOCs ด้วย

ระบบกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อเฝ้าระวังเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

by ampawan | May 25, 2020

มีความสำคัญในการจัดเก็บเชื้อเพลิงทางด้านชีวมวล มีแจ้งเตือนเมื่อถึงระดับค่าความร้อนตามที่ได้ตั้งค่าไว้ รู้ตำแหน่งที่เกิดเหตุ ทำให้เชื้อเพลิงชีวมวลไม่สูญเสีย

ระบบตรวจสอบและตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ (IOT Gas controller)

by ampawan | May 21, 2020

ระบบ IOT Gas controller เป็นระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ขนาดเล็กและติดตั้งได้ง่ายแบบยึดติดผนัง เชื่อมต่อเข้ากับตู้ควบคุม Fire alarm หรือ BMS,BAS และดูค่าการวัดแบบ Real time ผ่าน Cloud ได้

ระบบตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้ง ชนิดเก็บตัวอย่างก๊าซพร้อมชุดปรับสภาพสำหรับระบบ Wet scrubber

by ampawan | May 20, 2020

ติดตั้งเซนเซอร์ได้ทั้งก๊าซประเภทไวไฟ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซพิษ เช่น Tvoc, H2S, NH3 ออกแบบมาเพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพของระบบ Wet scrubber

ระบบเฝ้าระวังการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ Gas detector รุ่น iTRANS2

by ampawan | May 18, 2020

Gas detector แบบติดตั้ง iTRANS2 สามารถใช้งานทั้งตรวจวัดก๊าซในกลุ่มของพื้นที่อับอากาศได้ครอบคลุมทั้ง 4 ชนิด และเพิ่มเติมสำหรับงาน Biogas โดยเป็นแบบ Stand alone type

กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับคัดกรองผู้ป่วย

by ampawan | April 3, 2020

มีทั้งแบบพกพา เคลื่อนย้ายได้ และแบบติดตั้ง มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามคามเหมาะสม แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อพบผู้ป่วยที่เป็นไข้ เหมาะสำหรับคัดกรองผู้ป่วนในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น สนามบิน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงงาน เป็นต้น

ระบบตรวจก๊าซแอมโมเนียที่เกิดจากการรั่วไหล

by ampawan | March 25, 2020

เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซรั่วไหล (Gas detector) ซึ่งทำหน้าที่ตรวจวัดก๊าซและส่งสัญญาณไปชุดควบคุม มีหน้าจอแสดงผลแบบ Real time มีระบบการแจ้งเตือน

ระบบตรวจวัดก๊าซรั่วในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ Online Gas Detector รุ่น Airaware

by ampawan | March 5, 2020

สามารถตรวจวัดก๊าซรั่ว พร้อมแจ้งเตือนด้วยเสียงและแสงได้ทันที ติดตั้งง่ายด้วยการยึดผนัง มีน้ำหนักเบา วัดและเลือกช่วงการวัดได้หลากหลาย