ENERGY WEEK_7

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019

ในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

วันสิ่งแวดล้อมโลก_4

วันสิ่งแวดล้อมโลก

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

พลังงาน_4

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทพลังงาน

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค

อาชีวอนามัยภาคตะวันออก_7

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออก

ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

Boiler_7

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม(Boiler efficiency for SMEs)

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

EENETT_7

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11

ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา

พลังงานชีวมวน_4

งานเปิดศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวนและขยะ

ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี_4

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Chat with us on LINE