SMART HOTEL @ เดอะ ทวิน_4

SMART HOTEL @ เดอะ ทวิน

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ระบบอากาศอัด_2

นวัตกรรมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด

ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

อาชีวอนามัย ภาคใต้_1

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคใต้ ปี 2562

ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ระบบบำบัดน้ำเสีย_7

โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย

ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้า_4

ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บ้านหินกอง จังหวัดสระบุรี

ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ไออุ่น รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับโลก Bangkok RHVAC 2019

วันที่ 25-27 ก.ย. 2562 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับโลก Bangkok RHVAC 2019 ณ ไบเทค บางนา

ขอเชิญลูกค้าพบกับบูธแสดงสินค้าและโปรโมชั่นของเอ็นเทคฯ ที่งาน Bangkok RHVAC 2019 @BITEC

วันที่ 25-28 ก.ย. 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ Hall 98 บูธ D44, E43 พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดภายในงาน

ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้า_7

ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี