โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_7

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิ เอ็ม เมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ

50 ปี OCC MU_7

50 ปี OCC MU ก้าวสู่เทคโนโลยี

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

การประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในเขตจังหวัดสระบุรี_5

การประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในเขตจังหวัดสระบุรี

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพาร์คอินน์ สระบุรี

Safety Week 33_7

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ME-NETT 2019_7

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

พลังงาน_7

การประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์

ENERGY WEEK_7

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019

ในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

วันสิ่งแวดล้อมโลก_4

วันสิ่งแวดล้อมโลก

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี