จดหมายข่าวเอ็นเทคฯ “พบกับบูธเอ็นเทคฯ พร้อม Promotion พิเศษ ได้ที่งาน Safety Week 2018 ณ ไบเทคบางนา”

   

Energy Points@จังหวัดนครราชสีมา_7

Energy Points @จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 61_4

อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 61

ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

การควบคุม Listeria spp._7

การควบคุม Listeria spp. ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง

ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมไทย_7

TGI ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ยุค 4.0

ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี

Energy Points@จังหวัดนครสวรรค์_4

Energy Points@จังหวัดนครสวรรค์

ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม 42C จังหวัดนครสวรรค์

Energy Points@จังหวัดชลบุรี_8

Energy Points@จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Energy Points@จังหวัดลพบุรี_1

Energy Points@จังหวัดลพบุรี

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี