โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำในภาคอุตสาหกรรม

ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

การจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย_1

การจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามบางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

ISOIEC 17025_7

บูธงาน ความรู้ ความข้าใจในมาตรฐาน ISOIEC 17025 2017

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

บูธงาน การประชุมสันนิบาตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย

CBM DAY 2018_7

บูธงาน CBM DAY 2018

ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

บูธงานโครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกร (พิเศษ)

ในวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์