จดหมายข่าวเอ็นเทค “testo 160 : Monitoring System เครื่องมือติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ”

เป็นระบบติดตาม ตรวจสอบเพื่อปกป้องงานศิลปะและเอกสารสำคัญจากเชื้อรา การกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลงานศิลปะมีความไวต่อการผันแปรของสภาพแวดล้อม

จดหมายข่าวเอ็นเทค “แนะนำผลิตภัณฑ์ MitCorp : กล้องตรวจสอบในพื้นที่แคบ (Video Borescope)”

ความละเอียดของหน้าจอ 800 x 480 พิกเซล หน้าจอสัมผัสแบบ TFT LCD ขนาด 7 นิ้ว

จดหมายข่าวเอ็นเทค “Spectrophotometers สำหรับวัดสีในหน่วย ADMI”

เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AQA สามารถตรวจวัดค่าสีในน้ำในหน่วย ADMI ได้

จดหมายข่าวเอ็นเทค “เครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลวในท่อ”

เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวในท่อแบบพกพาและแบบออนไลน์ แบรนด์ Flexim
 

จดหมายข่าวเอ็นเทค “testo 330i : Flue Gas Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้”

เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจสอบว่าก๊าสที่ปล่อยออกมาที่ปล่อง มีประสิทธิภาพการเผาไหม้มากหรือน้อยเพียงใด

จดหมายข่าวเอ็นเทค “ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำ แบรนด์ WTW”

ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับผลิตภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำ แบรนด์ WTW” ภายใต้ Xylem Group จากเยอรมัน

จดหมายข่าวเอ็นเทค “Abiss เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ก๊าซ สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร”

ขอแนะนำเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ O2 หรือ O2 และ CO2 ในบรรจุภัณฑ์สำหรับการควบคุมสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์

จดหมายข่าวเอ็นเทค “เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ แบบไร้สาย”

ขอแนะนำ testo Saveris2 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ แบบไร้สาย

Chat with us on LINE