การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ร่วมกับระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรรม

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ร่วมกับระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรรม


Industrial Internet of Things (IIoT) Smart Security
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ร่วมกับระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรรม

11111111ในปัจจุบัน เทคโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิตได้เร็วขึ้นด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น และลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถนำ Industrial IoT มาใช้เพิ่มความฉลาดของระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง IIoT ยังเป็นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินการหลัก ๆ ได้แก่ เรื่องของการตรวจสอบสถานะการทำงานได้จากระยะไกล การซ่อมบำรุงที่คาดการณ์ได้ การควบคุมที่ล้ำหน้า รวมถึงการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย ซึ่งเราเรียกรวมกันว่า ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ หรือ Smart Security โดยแต่ละองค์ประกอบของสิ่งที่กล่าวมาช่วยเรื่องของอัพไทม์ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่อุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ ทำงานได้อย่างเต็มที่ ในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ เซนเซอร์ การเชื่อมต่อ และการวิเคราะห์ข้อมูล
1111111จากการวิจัยของ ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สวทช. พบว่าโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความต้องการที่จะปรับตัวไปสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ตามแนวทางของ Industry 4.0 โดยในเบื้องต้นต้องการใช้ IoT เพื่อเชื่อมต่อเครื่องจักรเข้ากับระบบและบูรณาการข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือสภาวะแวดล้อมต่างๆมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากโรงงานแต่ละแห่งมีความพร้อมในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี IoT แตกต่างกันไป การเตรียมความพร้อมควรพิจารณาตามองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

1. การเชื่อมต่อ (Connectivity)
2. การเก็บข้อมูล (Data Collection/ Data Acquisition)
3. การบูรณาการข้อมูล (Data Integration)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis / Data Analytics) และการแสดงผล (Visualization)
11
การเตรียมความพร้อมสำหรับ IoT ในภาคอุตสาหกรรม

จากองค์ประกอบต่างๆที่กล่าวมา โรงงานที่สนใจนำเทคโนโลยี IoT มาใช้มีความพร้อมแตกต่างกัน โรงงานในกลุ่มขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีความต้องการเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลการผลิตหรือการตรวจสอบเครื่องจักรด้วยมือมาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลเข้าระบบโดยอัตโนมัติ และต้องการให้เครื่องจักรเชื่อมต่อกันเพื่อให้สามารถนำข้อมูลการผลิตออกมาวิเคราะห์ ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อ(Connectivity) ในระดับของเครื่องจักรและมีระบบตรวจสอบ (Monitoring) อยู่บ้างแล้วต้องการการบูรณาการข้อมูลของระบบย่อยต่างๆให้เชื่อมโยงไปถึงระบบ ERP และเริ่มศึกษาการวิเคราะห์หรือตีความข้อมูลในมิติต่างๆ

111
ข้อมูลอ้างอิง : https://www.nectec.or.th/news/news-public-document/iotforindustrial-kullachart.html


 

เทคโนโลยี IOT ที่ทำงานร่วมกับระบบ Security  ในภาคอุตสาหกรรม

Dashboard Industrial IoT
 11111
111111จากภาพตัวอย่างด้านบน เป็นภาพที่แสดงการทำงานองค์รวมของระบบ IIOT ที่สามารถทำงานร่วมกับฟังก์ชั่นงานด้านต่างๆ ในกระบวนการผลิตได้ ระบบจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานจากระยะไกล การซ่อมบำรุงที่คาดการณ์ได้ การควบคุมที่ล้ำหน้า รวมถึงการเฝ้าระวังการทำงานในกระบวนการต่าง ๆ
111111ซึ่งในวันนี้ทางบริษัทจะขอกล่าวถึงการทำงานด้านระบบ รักษาความปลอดภัยแบบอัจฉริยะ(Smart Security) โดยเป็นการทำงานจากระบบกล้องวงจรปิด Avigilon สินค้าชั้นนำระดับโลกจากประเทศแคนาดา ที่มาพร้อมซอฟท์แวร์บริหารจัดการจากภาพวิดีโอ, ระบบวิเคราะห์ภาพและค้นหาอัจฉริยะ (Appearance Search) ค้นหาบุคคลได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่ระบุ เพศ สีผม สีเสื้อผ้า, ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติ ,ระบบควบคุมการเข้าออก, การวิเคราะห์ภาพจดจำป้ายทะเบียน พร้อมทั้งรองรับการสนับสนุนอุปกรณ์วิดีโอรุ่นใหม่ให้ใช้งานได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น
111
เทคโนโลยีการค้นหาอัจฉริยะจากการปรากฏ (Appearance Search)
ค้นหาบุคคล หรือ ยานพาหนะ ได้ง่ายและรวดเร็ว
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (AI) เพียงระบุ
เพศ สีผม สีเสื้อผ้า ก็สามารถสร้างวีดีโอหลักฐานลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
การวิเคราะห์จดจำป้ายทะเบียน (LPR)
 11111แม่นยำในการจับภาพ ระบุและค้นหายานพาหนะได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำเป็นรายการเฝ้าระวังได้ (Watch List)
และส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ
1111111จากเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้น ทางบริษัท ขอแนะนำอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ระบบซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมต่อการทำงาน ควบคุมรวมทุกกระบวนการไว้ในที่เดียวได้ ทำให้การทำงานง่าย เพียงแค่ปลายนิ้ว ลดเวลา
ลดต้นทุน ในกระบวนการทำงาน ทำงานได้อย่างอัจฉริยะ (Smart Security) เพื่อตอบโจทย์ Industrial IoT เทคโนโลยี 4.0 ได้อย่างลงตัว
กล้องวงจรปิดความละเอียดสูงสุดระดับ 7K H4 HD Pro
– ความละเอียดสูง 30 Mega Pixels
– ระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ เรียนรู้เชิงลึกได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ (Advanced Deep Learning AI) รองรับความละเอียดสูงสุดถึง 16 Mega Pixels
– ระบบจัดการแบนด์วิดธ์ ประสิทธิภาพสูง (HDSM Technology) ประหยัดพื้นที่การบันทึกและส่งข้อมูลได้รวดเร็ว
กล้องวงจรปิดความละเอียดสูงพร้อมระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ H4A Camera with Self-Learning Video Analytics
– ความละเอียดสูงสุดระดับ 4K (8 Mega Pixels)
– พร้อมระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ เรียนรู้เชิงลึกด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ
(Advanced Deep Learning AI)
– สามารถปรับระยะแสงของ IR ได้ตามการปรับระยะของเลนส์ (Adaptive IR) โดยอัติโนมัติจากตัวกล้อง
กล้องวงจรปิด 4 เซนเซอร์ H4 Multisensor Preview
– จับภาพทุกมุมมอง > 360 องศา
– มี 4 เซนเซอร์ในกล้องเดียว
– ความละเอียดสูงสุด 32 Mega Pixels
– พร้อมระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ

อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบ รองรับ Solution ได้หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงจุด คุ้มค่าการลงทุน 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบวิเคราะห์หน้างานประเมินงบประมาณ ติดตั้ง ทดสอบระบบ รวมทั้งฝึกอบรมการใช้งาน พร้อมบริการหลังการขาย และอัพเกรดระบบให้ทันสมัย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> entech-security
11
สนใจผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ : คุณธงธน  ช้างจันทร์  Tel: 092-272-7667, 02-779-8888 ต่อ 210

Line ID: @entechsecurity

 

Chat with us on LINE