การตรวจค่า COD และโลหะหนักในน้ำเสีย ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

 

การตรวจค่า COD และ โลหะหนักในน้ำเสีย

น้ำเสียที่มาจากอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักต่างๆมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2561 ได้กำหนดค่าสำหรับน้ำเสียก่อนปล่อยระบาย ดังนี้ 

– Zn < 5.0    mg/L – Cr6+ < 0.25 mg/L 
– Cr3+ < 0.75 mg/L   – As < 0.25   mg/L
– Cu < 2.0    mg/L – Hg < 0.005 mg/L
– Cd < 0.03  mg/L – Ba < 1.0    mg/L 
– Se < 0.02  mg/L   – Pb < 0.2    mg/L 
– Ni < 1.0     mg/L  – Mn < 5.0   mg/L 
– COD < 120 mg/L
การตรวจวัดค่า COD และ โลหะหนัก
ในการตรวจวัดพารามิเตอร์ดังกล่าว มีหลายวิธีเช่นกัน
เช่น  – COD ใช้เทคนิคการไทเทรต (Closed Reflux, Titrimetric Method)  หรือใช้การวัดสีโดยสเปกโตรมิเตอร์ (Closed-Reflux, Colorimetric Method)
– โลหะหนักสามารถใช้การวัดสีโดยสเปกโตรมิเตอร์ (Spectrophotometer) หรือการวัดอะตอมของธาตุโดยใช้เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี (atomic absorption spectroscopy) ทั้งนี้การเลือกใช้วิธีไหนในการตรวจวัด ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเครื่องมือที่มี ความชำนาญของผู้ตรวจวัด และวิธีมาตรฐานที่อ้างอิง

วิธีการตรวจวัด COD และโลหะหนัก
เครื่อง Spectrophotometer รุ่น photoLab 7100 VIS สามารถตรวจวัด COD และโลหะหนักในตัวอย่างที่สนใจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมากกว่า 250 โปรแกรม ที่มาพร้อมกับเครื่อง และใช้งานร่วมกับ รีเอเจนต์ ขั้นตอนการตรวจวัดไม่ยุ่งยาก สำหรับวันนี้ขอนำเสนอขั้นตอนการตรวจ COD และตะกั่วในน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจวัดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการตรวจวัดตะกั่ว (lead) โดยสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

ขั้นตอนการตรวจวัด COD โดยสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ : คุณฮานาน  Tel: 02-779-8888 ต่อ 346  E-mail: hanan@entech.co.th หรือ Line ID : @entech

 

Related Searches:

ขอแนะนำ เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัลติพารามิเตอร์ แบบพกพา Multi 3630 เทคโนโลยี IDS

มาพร้อมกับเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับ IDS sensor แบบไร้สายได้ แบรนด์ WTW จากประเทศเยอรมนี

ขอแนะนำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ รุ่น Biogas 5000 แบรนด์ Geotech

ค่าวัดก๊าซได้ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ เครื่องใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก มีระบบบันทึกข้อมูล

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นและความชื้นสัมพัทธ์ แบบไร้สาย

และระบบติดตามตรวจสอบข้อมูลการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แจ้งเตือนผ่าน E-mail/ SMS

เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นในบรรยากาศ แบรนด์ Comde Derenda จาก เยอรมนี

มีหัวคัดแยกขนาดของฝุ่นละออง PM10, PM 2.5, การเก็บตัวอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน EN 12341:2014

Chat with us on LINE