การตรวจค่า COD และโลหะหนักในน้ำเสีย ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

 

การตรวจค่า COD และ โลหะหนักในน้ำเสีย

น้ำเสียที่มาจากอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักต่างๆมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2561 ได้กำหนดค่าสำหรับน้ำเสียก่อนปล่อยระบาย ดังนี้ 

– Zn < 5.0    mg/L – Cr6+ < 0.25 mg/L 
– Cr3+ < 0.75 mg/L   – As < 0.25   mg/L
– Cu < 2.0    mg/L – Hg < 0.005 mg/L
– Cd < 0.03  mg/L – Ba < 1.0    mg/L 
– Se < 0.02  mg/L   – Pb < 0.2    mg/L 
– Ni < 1.0     mg/L  – Mn < 5.0   mg/L 
– COD < 120 mg/L
การตรวจวัดค่า COD และ โลหะหนัก
ในการตรวจวัดพารามิเตอร์ดังกล่าว มีหลายวิธีเช่นกัน
เช่น  – COD ใช้เทคนิคการไทเทรต (Closed Reflux, Titrimetric Method)  หรือใช้การวัดสีโดยสเปกโตรมิเตอร์ (Closed-Reflux, Colorimetric Method)
– โลหะหนักสามารถใช้การวัดสีโดยสเปกโตรมิเตอร์ (Spectrophotometer) หรือการวัดอะตอมของธาตุโดยใช้เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี (atomic absorption spectroscopy) ทั้งนี้การเลือกใช้วิธีไหนในการตรวจวัด ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเครื่องมือที่มี ความชำนาญของผู้ตรวจวัด และวิธีมาตรฐานที่อ้างอิง

วิธีการตรวจวัด COD และโลหะหนัก
เครื่อง Spectrophotometer รุ่น photoLab 7100 VIS สามารถตรวจวัด COD และโลหะหนักในตัวอย่างที่สนใจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมากกว่า 250 โปรแกรม ที่มาพร้อมกับเครื่อง และใช้งานร่วมกับ รีเอเจนต์ ขั้นตอนการตรวจวัดไม่ยุ่งยาก สำหรับวันนี้ขอนำเสนอขั้นตอนการตรวจ COD และตะกั่วในน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจวัดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการตรวจวัดตะกั่ว (lead) โดยสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

ขั้นตอนการตรวจวัด COD โดยสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ : คุณฮานาน  Tel: 02-779-8888 ต่อ 346  E-mail: hanan@entech.co.th หรือ Line ID : @entech

 

Related Searches:

ขอแนะนำ Comde Derenda เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 และ PM10

สามารถตรวจวัดและแสดงค่าปริมาณฝุ่นชนิด PM2.5 และ PM10 รวมทั้งสามารถตรวจวัดก๊าซ NO2, O3, CO และ SO2 ได้อีกด้วย

ขอแนะนำ เครื่องวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ CEL-712 Microdust Pro

วัดปริมาณของอนุภาคฝุ่นในหน่วย mg/m3 แบบอ่านค่าได้ทันที ช่วงการวัด: 0.001 mg/m3 – 250 g/m3

สัมมนาฟรี!! หัวข้อ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น. บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

สัมมนาฯฟรี หัวข้อ ” Microwave Technology เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดค่าความชื้นต่อเนื่อง (Real Time ) รวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง “

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:15 น.
ณ ห้อง แสงเพชร1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

Image 7 Image 7 Image 7 Image 7
close

line
add line

Chat with us on LINE