ขอแนะนำ เครื่องวัดคุณภาพของอากาศอัด (Compressed air quality) รุ่น OIL Check 400

ขอแนะนำ เครื่องวัดคุณภาพของอากาศอัด (Compressed air quality) รุ่น OIL Check 400

ขอแนะนำ เครื่องวัดคุณภาพของอากาศอัด (Compressed air quality)
รุ่น OIL Check 400  แบรนด์ CS-Instruments ประเทศเยอรมนี
1
เซ็นเซอร์จะวัดปริมาณไอน้ำมันที่เหลือในอากาศอัด โดยการนำอากาศที่เป็นตัวแทนจากระบบอากาศอัดส่งไปยังเครื่องวัดปริมาณไอน้ำมัน (OIL check) เนื่องจากเป็นการวัดอย่างต่อเนื่องที่สามารถตรวจสอบได้ทันที จึงช่วยให้สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอากาศอัดปราศจากน้ำมันได้อย่างรวดเร็ว

11   คุณสมบัติของเครื่องวัดคุณภาพของอากาศอัด
 – เป็นอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายได้ โดยสามารถวัดค่าปริมาณไอน้ำมัน จำนวนฝุ่น และ dew point ได้
– ช่วงการวัดปริมาณน้ำมัน 0.001 – 2.5 mg/m3
– สามารถนับจำนวนอนุภาคฝุ่นตั้งแต่ขนาด 0.1 µm ซึ่งเหมาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศอัด
Class 1 (ISO 8573)
– สามารถวัดค่า dew point ได้ถึง -80 °Ctd
– บันทึกข้อมูลผ่านเครื่องบันทึกข้อมูล DS500 mobile ที่รองรับการใส่เซ็นเซอร์ได้สูงสุด 4 เซ็นเซอร์
– ข้อมูลที่บันทึกสามารถดาวน์โหลดผ่าน USB หรือ Ethernet ดูข้อมูลผ่านซอฟท์แวร์ในรูปแบบกราฟและตารางได้
หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพณิชรัตน์ โทร. 092-282-3339