ระบบตรวจจับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ จากแบรนด์ Dedrone

ระบบตรวจจับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ จากแบรนด์ Dedrone

“มาตรการรักษาความปลอดภัยทางภาคพื้นที่สมบูรณ์ ก็ไม่อาจที่จะต่อต้านอากาศยานไร้คนขับได้”

โดรน (Drone) หรือ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากโดรนมีความรวดเร็ว ขนาดเล็ก ใช้งานทางอากาศ และมีลักษณะรูปร่างหลายแบบ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่างๆ ทั้งในทางสร้างสรรค์หรือในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง นอกจากนี้โดรนยังสามารถติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงหรือวัตถุผิดกฎหมายต่างๆ เข้าไปในตัวโดรนได้

ในปัจจุบัน เราอาจจะได้ยินข่าวหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภัยคุกคามทางอากาศ เช่น การก่อความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆ หรือมีการบุกรุกสถานที่หวงห้ามจากโดรน (Drone) และแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ของโดรน (Drone) ที่ถูกดัดแปลงมาใช้เป็นเครื่องมือในการก่อการร้าย หรือใช้ในการสอดแนม ลักลอบถ่ายภาพโดยเฉพาะในเขตพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่ส่วนบุคคล เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพงและสามารถดัดแปลงได้ง่าย

ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด จึงขอนำเสนอ ระบบตรวจจับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Counter or Anti Drone System) จากแบรนด์ Dedrone ประเทศเยอรมนี ที่คิดค้นพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ผสมผสานไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับโดยสัญญาณวิทยุสื่อต่างๆ การตรวจจับจากการวิเคราะห์ภาพ และเสียง ด้วยเทคโนโลยี AI ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการที่สามารถรู้ตำแหน่งของโดรนและนักบินที่อยู่ในรัศมีการตรวจจับได้ พร้อมแจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ทราบ

ในระบบการตรวจจับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Drone) จะมีชุดอุปกรณ์ควบคุมต่อต้านโดรนที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้บิน เช่น เครื่องป้องกันอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนแจมเมอร์ (Drone Jammer) ,  ปืนต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ Drone Gun หรือ ระบบป้องกันอื่นๆ ได้อย่างอัตโนมัติ และแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถการเก็บหลักฐานจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน  พร้อมข้อมูลสรุปวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยของน่านฟ้าของเรา ด้วยข้อมูลนี้ เราจึงสามารถพัฒนาแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพได้ดีกว่า “ป้องกันตัวเองดีที่สุดก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้น”

Counter-Drone Technology Platform

DroneTracker รวมเทคโนโลยีการตรวจจับ และ การลดภัยคุกคามที่หลากหลายทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มและตอบสนองความต้องการและระดับการคุกคามที่เฉพาะเจาะจง โดยสามารถเลือกระบบต่างๆ ได้ตามความต้องการของขอบเขตการป้องกันและการตรวจจับ

เราสามารถเลือกระบบและรวมเซ็นเซอร์ที่ดีที่สุดเข้าด้วยกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของน่านฟ้า และจัดการกับการภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามตารางการทำงานของระบบต่างๆ ด้านล่างนี้

MOST REQUESTED        OPTIONAL

Software
แจ้งเตือน ระบุตัวตน
เก็บหลักกฐาน

RF 160
ตรวจจับและรายงาน

RF 300
ระบุพื้นภัยคุกคาม
และติดตาม

PTZ Cameras
พิสูจน์ด้วยภาพ
และแยกประเภทโดรน

Radar
ตรวจจับติดตามโดรน
ที่ปราศจากการสื่อสาร

Effectors
ขจัดภัยคุกคาม
จากโดรน
 วิเคราะห์ภัยคุกคาม /
 งานเรือนจำ /
 หน่วยงานสาธารณูปโภค /
 สนามบิน /
 ภาครัฐบาล /

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณรัชกฤช คงเมือง โทร. 092-249-4422 หรือ 02-779-8888 ต่อ 220