ขอแนะนำ เครื่องวัดฝุ่นแบบพกพา รุ่น DustMate ยี่ห้อ Turnkey ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ

ขอแนะนำ เครื่องวัดฝุ่นแบบพกพา รุ่น DustMate ยี่ห้อ Turnkey ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ

ขอแนะนำ
เครื่องวัดฝุ่นแบบพกพา รุ่น DustMate ยี่ห้อ Turnkey ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ


วันนี้ บ.เอ็นเทคฯ ขอแนะนำ เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศแบบพกพา หลักการตรวดวัดแบบ LIGHT SCATTERING มีหน่วยจำ (DATA LOGGER) ภายในเครื่อง สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ประมวลผลการกระจายตัวของฝุ่นในอากาศได้ และมีช่วงการวัดที่เหมาะสมสำหรับใช้งานทางด้านสิ่งแวดล้อม และงานคุณภาพอากาศภายในและนอกสถานประกอบการต่างๆรวมไปถึงการใช้งานภาคสนาม
– สามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่น โดยแสดงผลและเก็บข้อมูลในขณะปฏิบัติงานได้ทันที
– สามารเลือกโหมดการทำงานได้ 2 แบบ คือ Environmental Mode โดยในโหมดนี้สามารถวัดปริมาณฝุ่นได้แบบ TSP, PM10, PM2.5, PM1.0 และ Workplace mode โดยในโหมดนี้สามารถวัดปริมาณฝุ่นได้แบบ Inhalable, thoracic, repairable
– ช่วงของการวัด 0 – 6000 ug/m3 และ 0 – 60 mg/mสำหรับขนาดฝุ่น 0.5 ถึง 20 µm
– ค่าความแม่นยำในการตรวจวัด ± 0.1 ug/m3 สำหรับช่วงการวัดที่ 0 – 6000 ug/m3 และ ± 0.001 mg/m3 สำหรับช่วงการวัดที่ 0 – 60 mg/m3
– มีปั๊มดูดอากาศติดตั้งอยู่ภายใน มีอัตราการไหล 500 Cc/min.
– แสดงสัญญาณเสียงเตือนเมื่อค่าความเข้มข้นของฝุ่นเกินระดับที่กำหนด
– สามารถมีอุปกรณ์สำหรับใส่ Filter เก็บฝุ่น สำหรับวัตถุประสงค์ในการสอบเทียบ
– รองรับการใช้งานร่วมกับขาตั้งกล้อง เพื่อความสะดวกในการตรวจวัดงานภาคสนาม
– สามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 32 กิกะไบต์
– สามารถถ่ายโอน หรือจัดเก็บข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ได้โดยผ่านทาง RS-232 Output
– ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้และต่อกระแสไฟชนิด A/C สามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่นได้ 4 ชั่วโมง
– มีระบบป้องกันการรบกวนจากคลื่นวิทยุ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
1

  VDO สาธิตการใช้งานเครื่องวัดฝุ่น DustMate

1

1

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามได้ที่ : คุณศิริพร  โทร. 092-282-3334