ขอแนะนำเครื่องวัดฝุ่น PM1, PM2.5, PM10 และก๊าซแบบออนไลน์ รุ่น ECOMSMART ประเทศฝรั่งเศส

คุณสมบัติของเครื่องวัดฝุ่น Ecomsmart
– สามารถเลือกวัดค่าได้ตามต้องการ
ฝุ่น: PM1, PM2.5, PM10
ก๊าซ: O3, NO, NO2, SO2, H2S
พร้อมแสดงอุณหภูมิ แรงดันอากาศและความชื้นสัมพัทธ์
– อ่านค่าออนไลน์บน web platform
แสดงสถานที่ติดตั้งเครื่องค่าการวัดแบบ real-time ข้อมูลย้อนหลัง ฯลฯ
ดาวน์โหลดข้อมมูลเพิ่มเติม >> Ecomesmart

ตัวอย่าง การแสดงผลผ่านเว็บแพลตฟอร์ม Ecomsaas

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ : 
คุณปทิตตา   Tel: 092-258-1144  E-mail: patitta@entech.co.th   หรือ Line ID : @entechsi

Related Searches:

ขอแนะนำ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง แบรนด์ WTW

ระบบ IQ Sensor Net สำหรับวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่องสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและ COD/BOD Sensor จากประเทศเยอรมนี

The universal air velocity & IAQ measuring instrument เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร testo 400

สามารถตรวจวัดค่า Flow, temperature, humidity, pressure, illuminance, radiant heat, turbulence, CO2 and CO ได้

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี_4

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อุตสาหกรรมชีวมวล_7

สัมมนาอุตสาหกรรมชีวมวลสำหรับการผลิตความร้อนและไฟฟ้า

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Chat with us on LINE