ขอแนะนำ กล้องตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ รุ่น EyeCGas ผลิตภัณฑ์ Opgal

ขอแนะนำ กล้องตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ รุ่น EyeCGas ผลิตภัณฑ์ Opgal

 NEW!
– Built-in Wi-Fi สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลแบบ live video streaming และดาวน์โหลดวิดีโอ
 – สามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุได้ โดยถ่ายภาพในโหมด Thermography
 – มีหน่วยความจำภายในแบบ solid-state ความจุ 64 GB
 – สามารถดาวน์โหลดภาพและวิดีโอได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้ Software
 – ความคมชัดระดับ HD


 กล้องตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ  ผลิตภัณฑ์ Opgal
 • เทคโนโลยีที่ทำให้การตรวจหาตำแหน่งการรั่วไหลของก๊าซง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • สามารถตรวจสอบได้พร้อมกันครั้งละหลายจุด ระบุจุดรั่วได้อย่างแม่นยำ
 • บันทึกข้อมูลเป็นภาพวีดีโอและเสียงได้
 • Built-in Bluetooth สำหรับเชื่อมต่อกับ GPS และเครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นก๊าซได้

รุ่น EyeCGas 2.0
• ตรวจจับก๊าซ เช่น มีเทน ก๊าซอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
  ชนิด Fugitive emissions
รุ่น EyeCGas CO2
•  ตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รุ่น EyeCGas CO
• ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  และก๊าซพิษได้ เช่น ไซเลน
  อาร์ซีน ไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ คุณศิริพร  โทร. 092-282-3334