ขอแนะนำ ห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น FITOCLIMA WALK-IN STABILITY CHAMBERS

ขอแนะนำ ห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น FITOCLIMA WALK-IN STABILITY CHAMBERS

STABILITY TESTING ROOMS
ห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น FITOCLIMA WALK-IN STABILITY CHAMBERS 

ห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น FITOCLIMA WALK-IN STABILITY CHAMBERS 
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรักษาสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาให้มีความเสถียรภาพ ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้สอดคล้องกับมาตราฐาน FDA 21 CFR part 11  มีซอฟต์แวร์สำหรับการบันทึกข้อมูล IQ, OQ และ PQ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา  สัตวแพทย์  เครื่องสำอาง  อาหารและเครื่องดื่ม  การจัดเก็บและการรักษา  การควบคุมคุณภาพและการวิจัย เป็นต้น
คลิปวิดีโอ ARALAB STABILITY
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณพณิชรัตน์  โทร. 092-282-3339  อีเมลล์ panichrat@entech.co.th